Huizen onteigend voor aanleg Ringweg rond Asse

In Asse zijn de plannen voor de Ringweg voorgesteld. Het plan moet auto's weghouden uit de dorpskern en er komen nieuwe fietspaden en fietsbruggen. Voor het plan zullen verschillende huizen en gronden moeten worden onteigend.

Het voorontwerp is goedgekeurd en moet nu worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp tegen 2020-2021. Voor de aanleg zullen wel heel wat onteigeningen moeten gebeuren. "We willen het doorgaand verkeer uit het centrum van Asse halen. Vandaag rijden er dagelijks 24.000 voertuigen door de dorpskern", verduidelijkt minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts (N-VA). "Na 20 jaar van procedures en discussies is er nu concreet zicht op een oplossing. De leefbaarheid zal dankzij deze Rondweg verhogen en we raken niet aan ons glooiende Brabantse landschap."

Natuurgebieden bewaard

In het voorontwerp worden de natuurgebieden gespaard. Zowel voor de gemeente Asse als voor de provincie was het belangrijk dat de open ruimte werd bewaard. "De valleien van de Krameibeek en de Broekebeek blijven bewaard", zegt burgemeester Koen Van Elsen. "Onze open ruimte is een waardevol goed en dat willen we zo houden. Die voorwaarde is dan ook bepalend geweest om het traject vast te leggen. Asse zal er met dit project een stuk groener en duurzamer op worden. Zowel voor fietsers als voetgangers is dit een grote stap vooruit. Zo komen er drie fiets- en voetgangersbruggen." 

Compact kruispunt voor Kalkoven

Op het kruispunt van de Rondweg met de Brusselsesteenweg komt er een gelijkgronds kruispunt. Zo kunnen er hoge bomen worden geplant. Voor de spoorwegovergang is er een duidelijke voorkeur voor een tunnel onder de spoorweg omdat op die manier het landschap niet wordt verstoord.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer 

Onteigeningen noodzakelijk

Voor de plannen moeten er heel wat onteigeningen gebeuren. Zo'n 200 eigenaars van percelen komen in aanmerking. Zij zullen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis. "We kunnen de Rondweg rond Asse jammer genoeg niet aanleggen zonder huizen en percelen te onteigenen. Dat betekent dat de overheid die gronden krijgt. We weten nog niet zeker welke eigendommen echt onteigend zullen worden en welke niet. We gaan sowieso iedereen contacteren en informeren. Onteigeningen zijn pijnlijke en emotionele zaken dus goede en correcte informatie is noodzakelijk", aldus Anton De Coster van Wegen en Verkeer. "We gaan nu al onderhandelen met de eigenaars van de percelen die we al zeker nodig hebben."

In september wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle omwonenden. Wanneer de werken aan de Rondweg echt gaan starten, is nog niet duidelijk. "We hebben nu een belangrijke stap gezet door het voorontwerp goed te keuren samen met de gemeente. Nu moet dat ontwerp nog definitief worden tegen 2020-2021. Zodra dat plan er is, kunnen de onteigeningsprocedures echt starten. Daarna kunnen de werken starten", aldus Anton De Coster.

Meest gelezen