ImageGlobe

Recorddaling antibiotica in vlees in ons land

Het antibioticagebruik bij landbouwdieren is vorig jaar in België met 12,8 procent gedaald ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. "Sinds 2011 gaat het om de grootste daling op één jaar tijd", zegt voorzitter Jeroen Dewulf, professor aan de UGent.

AMCRA werd in 2012 opgericht en werkte drie doelstellingen uit die in 2016 in een convenant met de federale overheid en zestien betrokken organisaties werden gegoten. Bedoeling is om het antibioticagebruik bij dieren, en bijgevolg ook de resistentie bij dieren maar onrechtstreeks ook mensen, te verminderen.

De eerste doelstelling is het verminderen van het gebruik van antibiotica in het algemeen in de diergeneeskunde met 50 procent tegen 2020, in vergelijking met het referentiejaar 2011. Hoewel er zich in 2018 een forse daling voordeed, bedraagt de totale reductie nu 35,4 procent. "We zijn er dus absoluut nog niet", zegt Dewulf. "Maar ik ben ervan overtuigd dat die doelstelling gehaald kan worden."

De twee andere doelstellingen uit het convenant werden in 2017 al gehaald. Het gaat om het verminderen van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50 procent en de reductie van de kritieke antibiotica - breedspectrumantibiotica die ook belangrijk zijn voor de bestrijding van bacteriële infecties bij mensen - met 75 procent tegen 2020.

Belangrijk voor mens en dier

"Afname van antibiotica in vlees is belangrijk voor mens en dier," zegt professor Dewulf. "Antibiotica wordt op verschillende manieren toegediend bij landbouwdieren, niet alleen in het diervoeder. En teveel antibioticagebruik leidt tot antibioticaresistentie, wat een risico is voor de gezondheid van de dieren maar ook voor de mensen die dat vlees eten. We willen daar absoluut acties voor ondernemen en we zijn daar ook al een tijd mee bezig om dat antibioticagebruik naar beneden te krijgen."

Ondertussen zakte het totale gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders al met 69,8 procent. Het gebruik van kritieke antibiotica daalde met 79,1 procent ten opzichte van 2011. Bij dat laatste is wel een kanttekening te plaatsen: in 2018 steeg het gebruik op jaarbasis weer met 34,4 procent, te wijten aan een toegenomen gebruik bij braadkippen en vleeskalveren.

De jarenlange daling van het gebruik van kritieke antibiotica heeft wel al geleid tot een duidelijke afname van resistentie tegen de antibiotica bij dieren. De resistentie tegen frequent gebruikte antibiotica blijft echter even hoog als in 2011. "Het is daarom fundamenteel belangrijk om blijvende inspanningen te leveren", klinkt het.

Meest gelezen