Belga

Werknemers moeten ook beschermd worden als ze getuige zijn van discriminatie

Werknemers die een gediscrimineerde persoon of collega verdedigen, moeten worden beschermd tegen represaillemaatregelen van hun werkgever. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. De uitspraak kwam er naar aanleiding van een Belgische zaak over zwangerschap. 

In 2015 koos de filiaalverantwoordelijke van een kledingwinkel voor een zwangere vrouw om een vacature op te vullen.  Het hoofdkantoor weigerde echter de zwangere sollicitante aan te werven omwille van haar zwangerschap. De filiaalverantwoordelijke nam het op voor de sollicitante en besloot haar de reden waarom ze niet aangenomen was, schriftelijk mee te delen. 

De zwangere vrouw diende klacht in bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen waarna het hoofdkantoor besloot de filiaalverantwoordelijke te ontslaan. Daarop stapten het Instituut, de zwangere vrouw en de ontslagen winkelverantwoordelijke naar de arbeidsrechtbank van Antwerpen. De rechtbank oordeelde op 23 mei 2018 dat het hoofdkantoor wel degelijk de sollicitante gediscrimineerd had omwille van haar zwangerschap.

Onvoldoende bescherming

Voor de zaak rond de filiaalverantwoordelijke moest de arbeidsrechtbank echter vaststellen dat deze niet beschermd was volgens de Belgische wetgeving. Na een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie oordeelde het Hof dat de getuigen van discriminatie inderdaad onvoldoende beschermd worden volgens de Belgische wetgeving. 

"De voorwaarden om als getuige in een discriminatiezaak erkend te worden en een schadevergoeding te kunnen vorderen indien men als getuige nadelig werd behandeld, zijn in België zeer strikt", zegt Liesbeth Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.  Het Instituut pleit er dan ook voor om de bescherming uit te breiden naar iedereen die een slachtoffer van discriminatie verdedigt of in haar of zijn voordeel getuigt. 

Meest gelezen