Video player inladen...

Europese leiders raken het niet eens over klimaatneutraliteit tegen 2050

Op de Europese top in Brussel zijn de leiders het niet eens geraakt over het streven naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat betekent alle uitgestoten CO2 ook weer opvangen, om zo de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De voorbije maanden schaarden steeds meer landen zich achter het principe, maar Polen, Hongarije en Tsjechië lagen dwars melden diplomatieke bronnen.

Een grote meerderheid van de regeringsleiders was bereid een tekst te steunen waarin de Europese Unie zich bereid toont om netto klimaatneutraliteit tegen 2050 na te streven. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen helemaal gecompenseerd moet worden door andere maatregelen, zoals koolstofopslag.

Dat zou volgens de Europese leiders moeten gebeuren op een manier die de concurrentiekracht van de Europese economie vrijwaart en sociaal rechtvaardig is. Ook toonde de tekst begrip voor specifieke nationale omstandigheden en het recht van elk land om zijn eigen energiemix te bepalen.

Compensatie

Die toezeggingen konden Polen echter niet overtuigen. Met steun van Hongarije, Tsjechië en Estland eiste Warschau garanties voor financiële steun om de overgang naar een koolstofvrije economie te maken. "We kunnen ons fiat niet geven als we niet weten hoe het compensatiemechanisme er zal uitzien", verluidde bij een Poolse bron. Een land als Polen blijft heel sterk afhankelijk van kolen en andere fossiele brandstoffen.

Uiteindelijk moesten de regeringsleiders genoegen nemen met een compromistekst waarin staat dat de Europese Unie netto klimaatneutraliteit in overeenstemming met het akkoord van Parijs wil bereiken. Er wordt enkel in een voetnoot verwezen naar het feit dat een "ruime meerderheid" van de lidstaten die ambitie tegen het midden van de eeuw wil verwezenlijken.

Bekijk hier de uitleg van Rob Heirbaut in "Het Journaal" en lees eronder verder:

Video player inladen...

Geen unanimiteit

Frankrijk had de voorbije weken de kar getrokken voor een ambitieus Europees standpunt over klimaat. In eerste instantie sloten België en zes landen zich aan, en de voorbije dagen kwamen ook Duitsland en de meeste andere lidstaten over de brug. Unanimiteit bleek echter niet mogelijk. Zo moet de Europese Unie in september met ingeperkte ambities naar een VN-klimaattop in New York.

Greenpeace reageert ontgoocheld. "De leiders moeten een spoedklimaattop organiseren om de Europese geloofwaardigheid te redden voor de cruciale VN-top in september", zegt adviseur Sebastian Mang in een persmededeling. "Met de mensen op straat die actie vragen en de waarschuwingen van wetenschappers dat de kans om te reageren kleiner aan het worden is, hadden onze regeringen een kans om de leiding te nemen en Europa snel op weg naar een koolstofvrije samenleving te zetten. Ze hebben het verknald."

Meest gelezen