Nieuw gemeentepark van 5 voetbalvelden groot in centrum Nieuwkerken bij Sint-Niklaas

Nieuwkerken, bij Sint-Niklaas, heeft het plan om een park van bijna 5 voetbalvelden groot te maken. Het gebied zal ingedeeld worden in verschillende zones.

Het nieuwe gemeentepark in Nieuwkerken zal bijna 5 voetbalvelden groot worden. Het gebied zal verschillende zones omvatten, en het is de bedoeling om er een park van te maken waar iedere bezoeker zich in thuis voelt.

Een park midden in het centrum

Nu is er te weinig toegankelijk groen in de gemeente en dus komt er een park. De stad had de opportuniteit om echt in het centrum zelf een park aan te leggen. Tussen het dorpsplein en enkele woonwijken komt het groene park.

Schepen Wout De Meester: "In 2014 hebben we met de stad verschillende gronden aangekocht in het centrum, aansluitend op het bestaande gemeentepark. Er is een stuk bos bij, en ook akkerlanden. Toen zijn we begonnen met een opmaak van een plan om een soort park, een soort speelbos te maken in het centrum van Nieuwkerken."

De stad wilde iedereen bij de plannen betrekken, ook de kinderen zelf: "Door kinderen uit de scholen van de buurt te laten spelen in de omgeving, en hen te vragen wat zij zelf fijn zouden vinden, konden we hen erbij betrekken en daar veel informatie uit halen. We hebben ook een inspraakmoment georganiseerd voor de buurt samen met de dorpsraad, de jeugdbewegingen en iedereen die geïnteresseerd was."

Met al die input zijn ze dan uiteindelijk tot een plan gekomen. "Het plan is een mengeling van verschillende zaken. We hebben het historische karakter van de site proberen behouden zoals de structuur van de bolle akkers dat typerend is voor dat gebied. In een bepaalde hoek zit een zinkgat in die bolle akkers waar water blijft in staan. Dat willen we wat dieper maken zodat er nog meer water in blijft staan. Daar zal dan ook een houten vlonder komen."

Verschillende zones

"De ene zone wordt een rustigere zone met fruitbomen, en een schaapherder die zijn schapen kan laten grazen. Er komt ook een bloemenweide met paden erdoor voor mensen die slecht te been zijn. En dan nog een zone die echt een speelbos moet worden met meer reliëf en spelelementen die wat meer avontuur brengen voor de kinderen. Dan is er ook nog een zone die echt volledig bos zal zijn, want dat willen we ook zo laten."

De schepen is overtuigd dat heel veel mensen hier gebruik van gaan kunnen maken:"Ik denk dat er heel veel gaat gespeeld worden. Veel mensen uit de omgeving gaan kunnen genieten van deze groene plek. Het zal door veel mensen gewaardeerd worden; voor spelende kinderen, voor iets oudere jongeren, en voor oudere mensen die willen genieten van de rust."

Voor het park zijn geen woningen moeten verdwijnen en er waren ook geen gebieden die intensief door landbouwers gebruikt werden. Het is de bedoeling dat er gestart wordt met de werken in het najaar. De schepen hoopt dat het binnen een termijn van ongeveer twee jaar klaar zal zijn.

Het nieuwe parkbos komt er tussen de Wallenhofwijk, de Nieuwkerkenstraat en de Pastorijstraat.

Meest gelezen