Video player inladen...

Hoe Patrick Dewael de situatie met Dries Van Langenhove in de Kamer ontmijnde

Patrick Dewael heeft vanmiddag met een trucje kunnen vermijden dat Vlaams Belang-verkozene Dries Van Langenhove vooraan in de Kamer mocht komen zitten. In “De afspraak” zegt Dewael dat hij de oplossing zelf heeft bedacht. “Het was niet zo’n lumineus idee dat er ineens komt, maar het is er gekomen door samen teksten te lezen en te kijken wat er mogelijk is.”

Open VLD-Kamerlid Patrick Dewael kreeg vanmiddag de taak om de openingszitting van de Kamer voor te zitten. De liberaal kreeg die rol in zijn schoot geworpen omdat ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) niet meer verkozen raakte in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Omdat Dewael als Kamerlid de meeste anciënniteit heeft - hij zit sinds 1985 in de Kamer - werd hij automatisch de nieuwe, tijdelijke Kamervoorzitter.

Ontmijnen

Volgens het reglement zou Dewael vanmiddag bijgestaan worden door de twee jongste Kamerleden. Eén van die leden is Dries Van Langenhove, die verkozen werd voor Vlaams Belang en die formeel in verdenking is gesteld voor mogelijke inbreuken tegen de racismewet. Maar de rol van Van Langenhove stuitte op veel verzet bij de Franstalige partijen.

“Vandaag was het mijn taak om de zitting in goede banen te leiden”, zegt Dewael hierover in “De afspraak”. “Als zo’n zitting zou ontaarden omdat een deel van de Kamer er aanstoot aan neemt dat hij (Dries Van Langenhove) daar vooraan mag zitten, moet je proberen dat te ontmijnen. Dat is de job van een Kamervoorzitter.”

Oplossing

Hoe heeft hij dat nu gedaan? Dewael had vooraf stiekem een handige oplossing bedacht: hij nam zelf niet plaats op het spreekgestoelte van de voorzitter, maar bleef gewoon zitten op zijn zitplaats in het halfrond. Zo kon hij voorkomen dat Van Langenhove vooraan mocht zitten.

Dewael zegt dat hij die oplossing zelf heeft bedacht. “Het was niet zo’n lumineus idee dat er ineens komt, maar het is er gekomen door samen teksten te lezen en te kijken wat er mogelijk is, want ik ben een legalist.”

Het was niet zo’n lumineus idee dat er ineens komt.

Kamerlid Patrick Dewael (Open VLD)

Die teksten staan in het Kamerreglement. Artikel 1 van dat reglement schrijft dus voor dat het Kamerlid met de meeste anciënniteit voorzitter wordt, “maar in artikel 3 - dat niemand leest - staat dat de voorzitter, zodra hij verkozen is, plaatsneemt aan het bureau”, merkt Dewael op. “Maar ik was niet verkozen. Ik dacht: we zijn alle 150 gelijk hier; dus ik blijf hier op mijn bank zitten, de enige plaats die ik van de kiezer heb gekregen.”

Dat was dus het trucje: omdat hij niet verkozen is, vond Dewael het niet nodig om vooraan plaats te nemen. Dewael zegt dat hij deze beslissing niet alleen heeft genomen, maar dit eerst heeft doorgesproken met de voorzitter van de studiedienst van zijn partij en met zijn woordvoerder.

Bekijk hieronder het volledige gesprek met Patrick Dewael in "De afspraak" en lees eronder verder:

Video player inladen...

Debat aangaan

In de Kamer is er dus heel wat te doen over de komst van Van Langenhove. Maar hoe staat Patrick Dewael nu zelf tegenover Dries Van Langenhove? Dewael stelt dat het gerecht zijn werk moet doen in het onderzoek naar de Vlaams Belang-verkozene.

Hij zegt ook dat de beelden van de “Pano”-uitzending over Schild en Vrienden hem doen huiveren, temeer omdat zijn grootvader destijds is gestorven in het concentratiekamp van Bergen-Belsen. “Ik ben dus wel wat geconditioneerd”, zegt Dewael.

Tegelijk zegt de liberaal dat hij als politicus professioneel probeert te zijn en de afgelopen dagen ook geprobeerd heeft om langs Franstalige kant de gemoederen te bedaren en dat hij het debat met het Vlaams Belang ook nooit heeft geschuwd. “Ik zal met hen niet besturen, maar ik zal in het parlement zeggen dat ik hun mening verafschuw en argumenteren om die te bestrijden. Zo hoort het ook in een parlementaire democratie.”

Ik zal met hen niet besturen, maar ik zal in het parlement zeggen dat ik hun mening verafschuw en argumenteren om die te bestrijden. 

Kamerlid Patrick Dewael (Open VLD)

Dewael geeft hierbij het voorbeeld van Vlaams Belanger Gerolf Annemans, met wie hij graag discussieerde omdat de man de parlementaire regels goed kende en naleefde. Dewael zegt dat hij uitkijkt naar Kamerdebatten met Van Langenhove en hoe hij zijn gedachtegoed zal vertalen in de Kamer.

Dewael betreurt dat Van Langenhove hem niet in het halfrond van antwoord heeft gediend, maar dit alleen voor de tv-camera gedaan heeft.  "De tijdelijke Kamervoorzitter lijkt de moed niet te hebben om gewoon op zijn stoel te gaan te zitten", zei Van Langenhove. "Het gaat om een zeer flexibele toepassing van het reglement. Dat zijn we gewoon van liberalen van dat slag. Als er iemand teruggewezen is, is het meneer Dewael zelf."

Bekijk hieronder die reactie van Van Langenhove in "Villa politica":

Video player inladen...

Meest gelezen