Herlees liveblog eedaflegging Kamer: Iedereen heeft eed afgelegd, grote incidenten zijn uitgebleven

In de Kamer hebben de 150 leden die op 26 mei zijn verkozen de eed afgelegd. Dat is zonder grote spanningen of incidenten verlopen. Een nieuwe Kamervoorzitter is nog niet verkozen, dat is voor volgende week.

Volg "Villa Politica" via onderstaande livestream. Onder de video kan u onze liveblog volgen:

Videospeler inladen...
Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Iedereen heeft de eed afgelegd: Kamer is geïnstalleerd

Elke verkozene heeft de eed intussen afgelegd. De Kamer is geïnstalleerd. De verkiezingen van een nieuwe voorzitter wordt uitgesteld tot volgende week donderdag.

Geen incidenten bij eedaflegging Dries Van Langenhove

Dries Van Langenhove, die verkozen is voor Vlaams Belang en die in het onderzoek naar de uiterst rechtse groepering Schild & Vrienden formeel in verdenking is gesteld voor mogelijke inbreuken op de racismewetgeving, heeft de eed afgelegd in de Kamer.

De figuur Van Langenhove ontlokt nogal wat controverse, zeker bij de Franstalige partijen. Maar bij zijn eedaflegging waren er geen incidenten of protestacties. Wel is het zo dat Vlaams Belang-verkozenen bij hun eedaflegging geen applaus krijgen van de Franstalige partijen.

Videospeler inladen...

Twee extra Kamerleden in Nederlandse taalgroep dankzij eedaflegging Van der Straeten en Vindevoghel

De Nederlandse taalgroep in de Kamer groeit van 87 naar 89 leden. Twee Kamerleden die in Brussel zijn verkozen, Tinne Van der Straeten (Groen) en Maria Vindevoghel (PVDA), hebben de eed immers eerst in het Nederlands afgelegd.

De taalgroepen zijn belangrijk bij het stemmen van bijzondere wetten. Die moeten niet alleen met een tweederdemeerderheid worden goedgekeurd, maar ook met een meerderheid in elke taalgroep. Nu er twee extra 'Nederlandstalige' Kamerleden zijn, zijn er 45 stemmen nodig voor een meerderheid in de Nederlandse taalgroep.

Christian Leysen legt eed eerst af in het Duits: "De meest sympathieke taalgemeenschap"

Open VLD'er Christian Leysen legde de eed af in de drie landstalen, te beginnen met het Duits. "Een hoffelijkheidformule voor de meest sympathieke taalgemeenschap in dit land", verklaarde hij. Opvallend, maar het heeft geen invloed op de taalgroep. Leysen werd verkozen in een Nederlandstalige kieskring en zit dus sowieso in de Nederlandstalige taalgroep.

Videospeler inladen...

Maria Vindevoghel (PVDA) veroorzaakt opstootje: wil Nederlands en Frans combineren in eed

Maria Vindevoghel, die in Brussel werd verkozen voor de PVDA, veroorzaakt een opstootje door bij de formulering van de eed het Nederlands en Frans te combineren. "Ik zweer de observer de Grondwet". Voorzitter Patrick Dewael maande haar aan om de eed juist af teleggen. Waarop Vindevoghel repliceerde dat ze tweetalig is, ze werd daarin bijgestaan door Raoul Hedebouw.

De taal van eedaflegging is van belang want voor wie in Brussel is verkozen, behoort tot ofwel de Nederlandstalige of Franstalige taalgroep in de Kamer naargelang in welke taal de eed is afgelegd dan wel welke taal er eerst werd gehanteerd. Uiteindelijk las Vindevoghel de eed juist af, te beginnen met het Nederlands.

Videospeler inladen...

Premier Michel legt de eed af in de drie landstalen

Premier Charles Michel (MR) heeft de eed afgelegd. Hij deed dat, net als enkele andere parlementsleden, in de drie landstalen. "Ik zweer de grondwet na te leven. Je jure d'observer la constitution. Ich schwöre die Verfassung zu befolgen"

Videospeler inladen...

Eedaflegging begonnen

De 150 verkozen Kamerleden zijn begonnen met de eedaflegging.

N-VA zal meteen wetsvoorstellen indienen rond migratie

Dries Van Langenhove haalt uit naar Patrick Dewael: "Lijkt de moed niet te hebben"

Dries Van Langenhove, die voor Vlaams Belang in de Kamer is verkozen, is kritisch voor Patrick Dewael (Open VLD) die de openingszitting van de Kamer voorzit. Dewael zit de zitting voor vanop zijn eigen stoel en niet vooraan. Zo vermijdt hij dat Van Langenhove, als jongste parlementslid, naast de voorzitter vooraan mag gaan zitten.

"De tijdelijke Kamervoorzitter lijkt de moed niet te hebben om gewoon op zijn stoel te gaan te zitten. Het gaat om een zeer flexibele toepassing van het reglement. Dat zijn we gewoon van liberalen van dat slag. Als er iemand teruggewezen is, is het meneer Dewael zelf."

Videospeler inladen...

Fysieke verschuivingen na de verkiezingen

Er zijn ook een aantal fysieke verschuivingen in de Kamer na de verkiezingsresultaten van 26 mei. "Je ziet dat de SP.A uiterst links gaan zitten is, waar vroeger de PS zat. Dat is om plaats te maken voor de veel grotere fractie van PTB-PVDA. Aan de andere kant heb je de Franstalige christendemocraten van CDH. Die zijn zodanig klein geworden dat ze een stukje naar voor zijn opgeschoven", zegt politiek analist Wouter Verschelden in "Villa Politica".

Zakia Khattabi gaat eed afleggen en bedankt Patrick Dewael

Ecolo-politica Zakia Khattabi gaat toch haar eed "met eer en trots" afleggen als Kamerlid. Ze had gedreigd om dat niet te doen, omdat Dries Van Langenhove (die als onafhankelijke voor Vlaams Belang is verkozen en die in verdenking is gesteld voor onder meer mogelijke inbreuken op de racismewetging) volgens het Kamerreglement naast de voorzitter van de openingszitting vooraan zou plaatsnemen. Maar voorzitter Patrick Dewael (Open VLD) heeft dat opgelost door de zitting te leiden vanop zijn plaats.

Een deel van de linkse politici leggen nu de basis voor een nieuwe overwinning van Vlaams Belang door zo irrationeel hysterisch te doen

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert op de commotie rond Dries Van Langenhove

"War of the pins"

96 nieuwe leden

Straks leggen de 150 Kamerleden de eed af. Een gote vernieuwing in het halfrond, want liefst 96 zitjes worden ingenomen door parlementsleden die er de vorige legislatuur niet bij waren. Het is dus nog eventjes goed bestuderen wie waar zit.

Onderzoek van geloofsbrieven aan de gang

Op dit moment is de installatievergadering geschorst, de Kamerleden hebben het halfrond verlaten. Ze onderzoeken nu namelijk in verschillende commissies de geloofsbrieven. Daarmee bevestigen ze dat de verkozen leden aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en dat hun verkiezing regelmatig is verlopen. Pas daarna vindt de eigenlijke eedaflegging plaats.

Patrick Dewael zit openingszitting voor vanop zijn zitplaats

Patrick Dewael (Open VLD) zit de openingszitting van de Kamer voor, omdat hij het parlementslid met de meeste anciënniteit is. Volgens het reglement wordt hij bijgestaan door de twee jongste leden. Een van die leden is Dries Van Langenhove, die verkozen werd voor Vlaams Belang en die formeel in verdenking is gesteld voor mogelijke inbreuken tegen de racismewet.

Zijn rol stuit op veel verzet bij de Franstalige partijen. Patrick Dewael heeft dat nu handig opgelost door de zitting voor te zitten vanop zijn zitplaats en niet vanop het spreekgestoelte. Hij voorkomt zo dat Dries VAn Langenhove vooraan gaat zitten. Dewael baseert zich daarvoor op artikel 3 van het Kamerreglement.

"Dat is mijn bank, dat is mijn zetel. Het is de enige plaats die de kiezer mij heeft toebedeeld. En dat geldt voor ons allemaal", aldus Dewael. Er volgde applaus op die mededeling.

Videospeler inladen...

Meest gelezen