Proces "Luchtzaak" begonnen: stRaten-Generaal en Ademloos willen ambitieuzer plan voor Antwerpse luchtkwaliteit

In Brussel is het proces rond de zogenoemde "Luchtzaak" begonnen. Dat is de zaak die de verenigingen stRaten-Generaal en Ademloos hebben aangespannen tegen de Vlaamse overheid, omdat die volgens hen meer moet doen aan de luchtkwaliteit in Antwerpen. De uitspraak in de zaak zal wellicht pas eind dit jaar vallen.

Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is de zogenoemde 'Luchtzaak' vandaag begonnen. Die draait rond het luchtkwaliteitsplan 2030 dat de Vlaamse overheid maakte voor Antwerpen. Dat plan kwam er nadat Vlaanderen door Europa op de vingers werd getikt omdat de maximumdrempel voor stikstofmonoxiden op verschillende plaatsen meermaals werd overgeschreden.

De situatie is rampzalig. Men wacht nog steeds tot het zichzelf oplost

Thomas Goorden, Straten-Generaal

Maar volgens de verenigingen stRaten-Generaal en Ademloos is dat plan allesbehalve ambitieus. De Europese maximumdrempel wordt dan ook vandaag nog steeds op sommige plaatsen overschreden, klinkt het. Daarom stapten ze naar de rechter. "De regering moet haar huiswerk opnieuw doen. Ze moet een nieuw luchtkwaliteitsplan opstellen dat op korte termijn de wettelijke normen haalt. We zitten nu al een aantal jaren voorbij de uiterste deadline om de norm van stikstofoxides te geraken. In 2030 zouden er nog altijd overschrijdingen zijn volgens het huidige plan. Dat kan niet", zegt Thomas Goorden van stRaten-Generaal.

De 'Luchtzaak' werd al aangespannen begin vorig jaar, maar het proces is dus nu pas begonnen. De voorbije jaren is de luchtkwaliteit in Antwerpen er intussen op vooruit gegaan. Houdt de zaak dan nog steek? Voor stRaten-Generaal alvast wel. "Er sterven nog altijd honderden mensen vroegtijdig per jaar in Antwerpen vanwege de luchtkwaliteit. En veel van die doden zijn vermijdbaar. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat het erop vooruitgaat. Maar de situatie is nog steeds rampzalig. Men wacht tot het zichzelf oplost, terwijl het al lang niet meer zo slecht zou mogen zijn", aldus Thomas Goorden.

De Vlaamse regering erkent dat de Europese maximumdrempel voor stikstofoxiden op sommige plaatsen in Antwerpen nog steeds wordt overschreden. Maar ze benadrukt wel dat de Antwerpse luchtkwaliteit de voorbije jaren is verbeterd. Uitspraak in de zaak zal wellicht pas voor het einde van het jaar zijn. Dan is er ook altijd beroep mogelijk.

Meest gelezen