Minister Lydia Peeters (Open VLD) schiet fiscale piste van Vlaamse bouwmeester over Mobiscore af

Ontslagnemend Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters (Open VLD) is niet te spreken over het voorstel van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck om fiscale voor- en nadelen te koppelen aan de Mobiscore. 

Met zijn voorstel zaait de bouwmeester volgens de minister opnieuw onrust bij eigenaars, huurders en handelaars. "Mijn partij en ikzelf passen ervoor om dergelijke belastingen in de toekomst zomaar aan een instrument te koppelen waarvan nu niet geweten is welke effecten dit zal hebben op de verdeling van de fiscale lasten en op de woningprijzen", zegt ze. 

Eerder deze week lanceerde de Vlaamse overheid de Mobiscore, een instrument dat in kaart brengt hoe vlot mensen te voet of met de fiets van hun woning naar allerlei voorzieningen (scholen, openbaar vervoer, winkels,...) kunnen. De Mobiscore is bedoeld als louter sensibiliserend instrument, maar als het van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck afhangt, blijft dat cijfer geen vrijblijvende indicator. "Met de Mobiscore heeft de politiek eindelijk een intelligent en veelzijdig instrument in handen om verstandig te sturen en te belonen, bijvoorbeeld via de btw, fiscus of een aangepaste woonbonus", zegt Van Broeck. 

Maar die suggestie botst op kritiek, onder meer van minister Peeters.  "De tool geeft interessante en nuttige informatie, maar die is tegelijk veel te beperkt om op basis daarvan fiscale maatregelen in te voeren", zegt ze. Peeters maakt ook een aantal kanttekeningen bij de tool op zich. "VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, red.) wijst zelf op de relativiteit van de conclusies, omdat deze gebaseerd zijn op oudere gegevens die bovendien tijdelijk en dynamisch zijn." De studie zou om de drie à vijf jaar geactualiseerd moeten worden.

Daarnaast heeft de minister bedenkingen bij het feit dat op sommige plaatsen een woning in de dorpskern dezelfde Mobiscore oplevert als aan de rand van diezelfde gemeente.

Het voorstel van de Vlaamse bouwmeester om bij de hervorming van de onroerende voorheffing niet langer het kadastraal inkomen maar de Mobiscore als basis te hanteren, is volgens Peeters "te beperkend". De minister is naar eigen zeggen niet tegen een herziening van de grondslag, maar vindt dat men bij een hervorming ook met andere factoren rekening moet houden dan enkel met de ruimtelijke inplanting van een woning.

Peeters bestempelt het voorstel ook als onrechtvaardig. "Het houdt ook in dat mensen die nu op een plaats wonen met een lagere Mobiscore zouden aankijken tegen een plotse waardevermindering van hun eigendom. Wat dan met al die mensen die iets kochten voordat deze tool er was? Zij kunnen hun woning niet ineens verplaatsen naar een andere plek", aldus de minister.

Meest gelezen