Rode driehoek tegen extreemrechts en mogelijk eerste vrouw als voorzitter: dit belooft de eedaflegging in de Kamer

Straks leggen de 150 leden van de nieuw verkozen Kamer van Volksvertegenwoordigers de eed af, tijdens de installatievergadering na de verkiezingen van 26 mei. Het belooft een geanimeerd gebeuren te worden. De Franstalige partijen verzetten zich namelijk tegen de rol die Dries Van Langenhove zal spelen, de verkozene voor Vlaams Belang die onlangs formeel in verdenking werd gesteld voor mogelijke inbreuken op onder meer de racismewet.

De eedaflegging van de Kamerleden kunt u vanaf 15 uur volgen op Eén en ook via livestream op onze website.

Volgens het reglement van de Kamer wordt de installatievergadering voorgezeten door de uittredende Kamervoorzitter. Maar Siegfried Bracke (N-VA) werd niet herkozen en dus valt de eer te beurt aan het Kamerlid met de grootste anciënniteit, Patrick Dewael van Open VLD. Nog volgens het reglement wordt de voorzitter tijdens de openingszitting bijgestaan door de jongste twee leden van de nieuwe Kamer. Dat zijn Melissa Hanus (PS) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). 

Van Langenhove werd in het onderzoek naar de uiterst rechtse groepering Schild & Vrienden onlangs formeel in verdenking gesteld voor mogelijke inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet. Dat hij een rol gaat spelen tijdens de openingszitting, stuit op verzet bij vooral de Franstalige partijen. PS-verkozene Hanus liet al weten dat ze niet naast Van Langenhove zal plaatsnemen tijdens de vergadering.

De aangedikte aanwezigheid van de uiterst rechtse partij Vlaams Belang - die van 3 naar 18 zetels in de Kamer gaat - ligt moeilijk bij de Franstalige partijen. Bijna allemaal zullen ze daarom tijdens de installatievergadering een rode driehoek opspelden, een symbool van verzet tegen fascisme. Eerder deze week deden de PVDA-verkozenen in het Vlaams Parlement dat al. De rode driehoek was het teken dat politieke gevangenen en verzetsleden moesten dragen in de concentratiekampen van de nazi's. Enkel de christendemocraten van CDH zullen zich naar eigen zeggen op een andere manier manifesteren.

De Kamerleden van Vlaams Belang gaan dan weer een speldje met een Vlaamse Leeuw dragen. "Bij wijze van protest tegen de ondemocratische en anti-Vlaamse houding van sommige partijen", aldus voorzitter Tom Van Grieken. 

"Ik zweer de Grondwet na te leven"

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen in de Kamer voor de eedaflegging. Zo worden de naamkaartjes van de verkozenen nog aangeschroefd. Deze namiddag volgt dan de eedaflegging. Vooraleer de Kamerleden de eed kunnen afleggen, moeten hun geloofsbrieven worden goedgekeurd waarmee de verkiesbaarheid van de leden wordt bevestigd.

Daarna is er de eigenlijke eedaflegging. "Ik zweer de Grondwet na te leven", luidt de officiële eed. De taalgroep van de in Brussel verkozen Kamerleden hangt overigens af van de taal waarin ze de eed afleggen. Doen ze dat in de twee talen, dan is de taal waarin de eed het eerst is afgelegd bepalend.

In Brussel zijn twee Nederlandstalige Kamerleden verkozen op hoofzakelijk Franstalige lijsten. Het gaat om Tinne Van der Straeten (verkozen op een Ecolo-lijst) en Maria Vindevoghel (PVDA). Als ze de eed eerst in het Nederlands afleggen, groeit de Nederlandstalige taalgroep van 87 naar 89 Kamerleden.

Wie wordt de eerste burger van het land?

Wie na de installatievergadering Kamervoorzitter wordt en zo Siegfried Bracke zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt dat vandaag ook niet beslist. Volgens het Kamerreglement moet de Kamer het vast bureau, waarvan de voorzitter deel uitmaakt, binnen de vijftien dagen na de installatie kiezen. Verschillende fracties overwegen om een eigen kandidaat naar voor te schuiven.

De aanstelling is sowieso tijdelijk, tot er een nieuwe regering is. In de regeringsonderhandelingen wordt de functie van Kamervoorzitter namelijk vaak meegenomen. Een kandidaat is alvast Valerie Van Peel van N-VA. Omdat de regeringsvorming nog niet eens in haar kinderschoenen staat, vindt ze het logisch dat de grootste fractie nu een kandidaat naar voren schuift.

De groene fractie Ecolo-Groen draagt dan weer Tinne Van der Straeten voor en CD&V schuift Servais Verherstraeten naar voor. En ook Patrick Dewael (Open VLD) en André Flahaut (PS) zouden de post ambiëren. Als Van Peel of Van der Straeten het haalt, dan krijgen we voor het eerst een vrouw als Kamervoorzitter. De heisa rond Dries Van Langenhove noemt Van  Peel overigens aanstellerij. "Er zijn belangrijkere dingen te doen dan ons zorgen te maken over wie de naampjes mag voorlezen", luidt het.

Meest gelezen