Tienen geeft inwoners inspraak in beleid via vragenlijst

In Tienen krijgen alle 15.200 inwoners begin volgende maand een vragenlijst in de brievenbus. Het stadsbestuur wil te weten komen welke thema's de Tienenaars echt belangrijk vinden.

Deze bevraging is een vervolg op het participatieproject "De Tien" dat de stad drie jaar geleden heeft opgestart. Concreet zijn er 10 thema's waarover de inwoners zich kunnen uitspreken. "Dat gaat onder meer over verfraaiing van het straatbeeld, de strijd tegen overlast, meer groen en meer verkeersveiligheid", zegt burgemeester Katrien Partyka.  Rond elk van die thema's worden er concrete dingen voorgesteld. "Bijvoorbeeld rond overlast kan een vraag zijn: vindt u het belangrijk dat er camera's worden ingezet", zegt de burgemeester. "Als Tienenaar kan je dan aangeven of je dat belangrijk vindt of niet."

Resultaten eind augustus 

De resultaten van deze bevraging worden eind augustus besproken met alle gemeenteraadsleden. Begin september wordt er dan een burger- en expertenpanel opgericht. Dat panel gaat dan verder aan de slag met de resultaten. "Bedoeling is tegen half september een eindrapport klaar te hebben", voegt burgemeester Partyka eraan toe. Hiermee kan het stadsbestuur dan een meerjarenplan opstellen voor de periode 2020-2025. "We vinden het belangrijk om het beleid van de komende jaren samen met onze inwoners vorm te geven", aldus Katrien Partyka.

Meest gelezen