Bourgeois wil dat Belgen in het buitenland makkelijker kunnen deelnemen aan Europese verkiezingen

Ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil dat de procedure om te kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen voor Belgen die in het buitenland wonen wijzigt. Daarmee richt hij zich tot de federale regering. Bourgeois  reageert daarmee op de commotie die hierover was ontstaan in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. 

“Naast onduidelijke communicatie vanuit de consulaten blijkt dat stemmen voor de Europese verkiezingen bijzonder moeilijk is verlopen. De huidige procedure is onduidelijk en complex. De ontvangen klachten wijzen erop dat mogelijk vele tienduizenden stemmen verloren zijn gegaan”, zegt uittredend Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Expats kregen in april 2018 de vraag om zich te registeren als “een kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie”. Maar om te kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen, moest nog een bijkomend formulier in orde worden gebracht. Dat stond evenwel nergens vermeld in bijkomende uitleg. Ook in de tweede brief, die eind november 2018 werd verstuurd, stond dit nergens vermeld. 

Door deze situatie waren de meeste Belgen die in het buitenland wonen dus niet op de hoogte en hebben zich daarom ook niet tijdig kunnen registeren. Bijgevolg kregen ze dus geen stembiljet. Dat is duidelijk te zien in de cijfers van Buitenlandse Zaken. Binnen de Europese Unie hebben 124.479 Belgen zich uiteindelijk geregistreerd om te stemmen voor de verkiezingen. Slechts 1.404 van hen deden dat zowel voor de federale verkiezingen als om op Belgische Europese lijsten te kunnen stemmen.

Dat klaagt Bourgeois, die in de ontslagnemende Vlaamse regering ook bevoegd is voor buitenlands beleid, nu dus aan. “Ik betreur dit en ik heb gevraagd aan federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de nodige maatregelen te nemen om de belangen van onze kiezers te vrijwaren”, aldus de toekomstige Europarlementariër. 

Geest van Europese integratie

Het wordt afwachten of Buitenlandse Zaken gehoor zal geven aan de oproep. In de aanloop naar de verkiezingen weerlegden ze de heisa door te wijzen op de logica achter deze extra registratie. Mensen met een EU-nationaliteit die in een ander EU-land wonen hebben immers de keuze. Het is voor hen ook mogelijk om te stemmen op een Europese lijst in het land waar ze verblijven. "De geest van de Europese integratie is dan ook dat men in het land waar hij of zij verblijft ook stemt. Als men ook wil stemmen op Belgen op de Europese lijsten, moet men een bijkomende demarche doen”, klonk het toen. 

En wat met de deelstaten?

Deze kwestie is overigens niet het enige twistpunt rond de verkiezingsdeelname van Belgen die in het buitenland verblijven. Ook het feit dat het voor deze groep ook niet mogelijk is om te stemmen op het niveau van de deelstaten, zorgt voor discussie.

Nochtans stond er in het oorspronkelijke regeerakkoord van de regering-Michel dat deze beperking zou worden opgeheven. Er kwam in 2017 hierover ook een wetsontwerp, maar dat werd uiteindelijk niet goedgekeurd door het parlement. De reden daarvoor, kunt u hier lezen

Meest gelezen