Een beeld van hoe een deel van de site er vandaag aan toe is.
Nicolas Maeterlinck

Man die Oosterweel uit slop trok, legt nieuw plan voor site rond Uplace op tafel: "Wijk waar je kan werken en winkelen"

Alexander D’Hooghe, de voormalige intendant die het dossier rond de overkapping van de Antwerpse ring kon doen uitmonden in een akkoord, heeft vandaag zijn visie voor de Broeksite voorgesteld. Dat is de plek waarop Uplace zou zijn gekomen. Het nieuwe plan wil de site omtoveren tot een zogenaamde werkwinkelwijk waar "productie en consumptie samengaan". Op die manier wil dit project de stedelijke omslag in de Vlaamse Kanaalzone realiseren. De NV Uplace is nog niet zeker of ze het nieuwe concept van de intendant steunt.

Na een jarenlange blokkering stelde de gemeente Machelen in augustus vorig jaar Alexander D’Hooghe aan om het projectgebied in te vullen in overleg met alle belanghebbenden. Hij moest zijn expertise als intendant in de zaak rond de overkapping van de Antwerpse ring aanspreken om tot een oplossing te komen.

Vandaag zijn de plannen voorgesteld. In de huidige situatie  kent de zone Zaventem – Diegem – Machelen “wel de problemen van een grootstad, maar niet de baten”, klinkt het. Dat willen de initiatiefnemers dus veranderen. De site wordt geactiveerd door volop in te zetten op de stedelijke ontwikkeling.  Om dit te kunnen te kunnen realiseren, heeft men alle bestaande projecten samengebracht in een gezamenlijk stadsproject. “Het is een maatschappelijke project, het vroegere Uplace was een ufo die landde, dat doen wij niet”, aldus D’Hooghe.

"Wat we willen doen is productie en consumptie integreren in een werkwinkelwijk, een wijk waar je kan werken en winkelen”, gaat D’Hooghe verder. Op die manier willen ze inzetten op de economische activiteit van morgen. “Het is geen gemakkelijk verhaal, er zit heel veel ambitie en vernieuwing in”.

Circulariteit

Concreet wordt de Broeksite een wijk met pleinen en straten die aansluiten op de omgeving. Hierin zal niet alleen plaats zijn voor louter economische sectoren, maar ook voor culturele activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke plaats voorzien voor muziek in het project. 

Het plan heeft bovendien ook de ambitie om zich te ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie door onder andere gebruik te maken van herbruikbare gebouwen. Ook zou een kwart van het gebied als park worden gebruikt. 

Nieuwe jobs, beter verkeer

Verder is er ook een duidelijke mobiliteitsstrategie uitgedacht in  het plan. De Broeksite wil deel uitmaken van de Vlaamse mobiliteitstransitie en zet daarom ook volop in op een vlotte omsluiting, onder andere door de aanbouw van een zogenaamde hoge frequentie shuttlelijn. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat dit project daarom niet voor een gevreesd verkeersinfarct zal zorgen, wat een van de grootste bezwaren was tegen het oorspronkelijke Uplace-project.

Het project zou in totaal zo'n 3000 nieuwe jobs moeten opleveren. “We hebben er een jaar op gewerkt, dit is het beste wat we konden doen. Ik denk dat de maatschappij hier klaar voor is”, besluit D’Hooghe. 

Bekijk hieronder het volledige interview met Alexander D'Hooghe:

Videospeler inladen...

NV Uplace nog niet zeker over standpunt

De NV Uplace, het bedrijf achter het project voor het winkelcentrum en de eigenaar van de grond, deelt het enthousiasme voor het nieuwe poject voorlopig niet echt. De NV is nog niet zeker of ze het nieuwe concept van de intendant steunt.

"We begrijpen dat Alexander D'Hooghe aan een charter heeft gewerkt dat concreet ingaat op de diverse projecten in dit gebied. In een volgende stap wordt dit charter ondertekend door alle belangrijke stakeholders. We zullen na onze studie bekijken of we dit charter kunnen ondersteunen", klinkt het. 

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A) zegt dat hij nog met heel wat vragen zit rond dit project, ondermeer over de mobiliteit rond de site. Hij vraagt zich ook af of er voldoende bedrijven zullen kunnen worden aangetrokken.

Het Leuvense stadsbestuur staat achter het streven naar een circulaire economie, maar eist de nodige garanties dat traditonele retailontwikkeling uitblijft. "Het risico dat dit gebeurt maakt dat het voorstel oude Uplace-wijn in nieuwe zakken lijkt", aldus Leuvens schepen  Els Van Hoof (CD&V).

In een gemeenschappelijke mededeling bestempelen middenstandsorganisatie Unizo en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) de voorstellen van D'Hooghe een interessante basis voor verdere onderhandelingen. "Een traditioneel shoppingcentrum blijft echter even onbespreekbaar als voorheen", beklemtonen beide organisaties.

Weyts: "conflictmodel inruilen voor samenlevingsmodel"

Vlaams minister van Mobiliteit en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) is alvast wel voorstander van de plannen. Weyts zei in de marge van de voorstelling dat hij zelfs hoopt "dat de Vlaamse regering dit meeneemt in het regeerakkoord".

"Ik hoop dat we, net zoals we in Antwerpen gedaan hebben, op basis van deze eerste aanzet voor een bredere consensus voor de toekomstige ontwikkelingen in de Noordelijke Kanaalzone met alle betrokken partijen aan tafel kunnen gaan op zoek naar gemeenschappelijke opportuniteiten en dat we het conflictmodel kunnen inruilen voor een samenwerkingsmodel. Dan kan de Broeksite transformeren van een schandvlek tot een gemeenschapsplek en kunnen ook andere sites ontwikkeld worden vanuit een sterke regionale visie", aldus Weyts.

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Bekijk hier de reportage uit "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen