Jonas Hamers / ImageGlobe

Opnieuw meer meldingen over discriminatie: "Vooral gezondheid en handicap vormen pijnpunt"

Het gelijkekansencentrum Unia kreeg vorig jaar 7.489 meldingen over discriminatie binnen. Dat is ruim 13 procent meer dan het jaar daarvoor. Vooral meldingen over handicaps en gezondheid kwamen vaak voor. "De cijfers tonen dat België mank loopt op het vlak van gelijke kansen", zegt Els Keytsman, woordvoerster van Unia.

Het aantal meldingen over haatboodschappen, haatmisdrijven en discriminatie lijkt ieder jaar opnieuw te stijgen. Nog nooit kreeg Unia zoveel meldingen binnen als vorig jaar: twee jaar geleden ontving Unia zo'n 6.600 meldingen, vorig jaar waren dat er bijna 7.500. Of er daarmee opvallend meer sprake is van discriminatie, kan Unia moeilijk zeggen. "Door sensibiliseringsacties en informatiecampagnes heeft Unia aan bekendheid gewonnen", zegt Bram Sebrechts, persverantwoordelijke van Unia. "Daardoor kunnen mensen ons ook sneller bereiken."

(Lees verder onder de grafiek)

"Die cijfers tonen dat België mank loopt op het vlak van gelijke kansen", zegt Els Keytsman, woordvoerster van Unia. "Op de werkvloer, in de woonmarkt of op school telt niet iedereen mee. Voor individuele slachtoffers komt dat telkens hard aan. Ook de samenleving lijdt hieronder: de haat op straat of online maakt ons minder hecht." Keytsman ziet het aantal meldingen op vijf jaar tijd verdubbelen. Ook opende Unia anderhalf keer zoveel dossiers ten opzichte van 2013. "Dat stijgend aantal mensen is een uitdaging voor ons", voegt ze toe.

Handicap en gezondheid piekt

Unia opende vorig jaar bijna 2.200 dossiers, 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat vooral de meldingen over discriminatie op basis van handicap of gezondheidsproblemen piekt. Zo ging bijna 24 procent van de dossiers die Unia opende over een handicap, ongeveer de helft meer dan vijf jaar geleden. Ook dat is logisch te verklaren, zegt Sebrechts: "Enerzijds is er meer aandacht voor zulke onderwerpen. Anderzijds is er ook meer rechtspraak: mensen die worden gediscrimineerd op basis van gezondheid of handicap zijn zich meer bewust van hun rechten."

Iemand heeft pas een handicap zodra de samenleving geen rekening houdt met die persoon

Bram Sebrechts, persverantwoordelijke Unia

Sinds 2009 is het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in Vlaanderen van kracht (dat de rechten van mensen met een handicap regelt, red.), ook dat heeft het aantal meldingen beïnvloed. "Iemand heeft pas een handicap zodra de samenleving geen rekening houdt met die persoon. Dat idee wint de laatste jaren terrein. Ook zijn de beperkingen steeds relatief: door medische ontwikkelingen kunnen mensen met een chronische ziekte vandaag de dag opnieuw aan de slag. Die evolutie is alleen nog niet doorgedrongen tot de arbeidsmarkt."

(Lees verder onder de grafiek)

Meer discriminatie van huurders en klanten

Daarnaast stijgt het aantal klachten binnen bepaalde sectoren opnieuw: zo zijn er opnieuw meer klachten binnen de goederen- en dienstensector. "Bijna een derde van de dossiers bij Unia komt van huurders en klanten die gediscrimineerd werden", zegt Sebrechts. "We horen regelmatig verhalen van mensen die geen schuldsaldoverzekering krijgen omdat ze te oud zijn, of mensen die geen appartement konden huren vanwege hun migratieachtergrond."

We blijven geloven dat een onderhandelde oplossing mensen samen verder brengt

Els Keytsman, woordvoerster Unia

Ook de onderwijsgerelateerde meldingen stegen opnieuw. Unia opende vorig jaar bijna 300 dossiers over onderwijsgerelateerde meldingen, zo'n 70 meer dan het jaar voordien. "Dat gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die vanwege hun handicap niet terecht konden op de school van hun keuze. Dat verhaal horen we regelmatig", besluit Sebrechts. 

Vaker naar de rechter

Nog een opvallend gegeven is dat we nooit eerder zo vaak naar de rechtbank stapten voor discriminatie. Dat gebeurde vorig jaar in totaal 33 keer, vooral voor conflicten tussen werkgever en werknemer (9), gevolgd door haatdragende posts in de media of op het internet (8) en geweld of vandalisme (6). "We blijven geloven dat een onderhandelde oplossing mensen samen verder brengt", besluit Keytsman. "Een vonnis verduidelijkt dan weer wat kan en niet kan in onze samenleving. Het is vaak ook een signaal dat sommige zaken onaanvaardbaar zijn."  

Meest gelezen