usage worldwide

Agent die getuigde over ziekte na 9/11, is terminaal: "Ik blijf vechten voor mijn collega's"

Luis Alvarez, de New Yorkse politie-agent die indruk maakte met zijn getuigenis over financiële steun aan hulpverleners die ziek werden na 9/11, is opgenomen in een centrum voor terminale zorg. De man had de dag na zijn getuigenis moeten beginnen aan zijn 69e chemokuur, maar dat ging niet meer. Ook in zijn laatste dagen blijft Alvarez strijd leveren om de verlenging van het fonds voor zieke hulpverleners erdoor te krijgen. "Wij deden onze job, nu moet de overheid de hare doen."

Luis -Lou- Alvarez is een voormalig lid van het U.S. Marine Corps, de elite-eenheid van het Amerikaanse leger, en een ex-politie-agent in New York. Hij zette zich weken aan een stuk in op Ground Zero, de plaats waar twee vliegtuigen in de WTC-torens vlogen. In 2016 kreeg Alvarez de diagnose darmkanker, stadium 4, wat betekent dat de tumor al verder in het lichaam uitgezaaid is. Hij is een van de tienduizenden hulpverleners die ziek werden en wier ziekte gelinkt is aan de giftige stoffen die vrijkwamen na het instorten van de torens.

Vorige week maakte Alvarez indruk met zijn betoog tijdens een hoorzitting voor een speciale commissie in het Amerikaanse Congres. De hoorzitting ging over een wet uit 2001 die voorziet in een fonds van 7 miljard dollar, voor 40.000 schadeclaims voor gezondheidsproblemen bij hulpverleners van 9/11. Maar het geld is op en volgend jaar verloopt het hulpfonds. Het kost heel wat politieke moeite om nieuwe middelen te vinden en het fonds te verlengen. Alvarez was een van de zes hulpverleners die kwamen getuigen over hun ziekte.

Alvarez omschreef hoe hij al 68 chemokuren achter de rug had. "Ik ben hier voor zij die later nog ziek zullen worden en mogelijk amper of geen hulp van het fonds zullen krijgen. Mijn leven is niet meer waard dan dat van anderen die ziek worden. De noden van mijn familie zijn niet groter dan die van families van hulpverleners die al gestorven zijn. Het fonds is er om onze families te helpen als wij er niet meer zijn. Meer niet. Jullie zeiden allemaal dat jullie niet zouden vergeten. Wel, ik ben hier om er zeker van te zijn dat jullie dat niet doen."

Na zijn betoog kreeg hij een staande ovatie van de aanwezigen in de zaal, onder andere van presentator en komiek Jon Stewart, die de vraag van de hulpverleners kracht bij zette met een vurig en emotioneel pleidooi.

Luis Alvarez krijgt een staande ovatie na zijn getuigenis in het Amerikaanse Congres. Rechts naast hem staat presentator Jon Stewart
usage worldwide

"Dokters kunnen niets meer voor mij doen"

Alvarez zou de dag na zijn getuigenis in het Amerikaanse Congres beginnen aan zijn 69e chemokuur. Maar het is anders uitgedraaid. In een bericht op Facebook liet Alvarez afgelopen woensdag weten dat hij opgenomen is in een hospice, een centrum voor palliatieve zorg, "omdat er niets is dat de dokters nog voor mij kunnen doen."

"De dag na mijn reis naar Washington moest ik opnieuw beginnen met chemo. Maar de verpleging merkte op dat ik gedesoriënteerd was. Uit tests is gebleken dat mijn lever compleet stilgevallen is, waardoor de gifstoffen zich opstapelen. Dus nu rust ik. Ik heb vrede met de situatie. Ik zal blijven vechten voor jullie tot de Heer beslist dat het tijd is", schreef hij.

Bij zijn berichte postte Alvarez nog een foto van hoe hij er vroeger uitzag, voor hij ziek werd.

"Zet politiek opzij en maak werk van die wet"

De voorbije dagen gaf Alvarez zijn laatste interviews aan televisiezenders. Daarin riep hij parlementsleden opnieuw op om de wet over het hulpfonds "snel en efficiënt" goed te keuren, zodat slachtoffers nooit meer gedwongen worden om te lobby'en. "Ik heb het geluk om de zorg gekregen te hebben die ik had, maar er zijn jongens die dat geluk niet hebben. Er zijn heel veel mensen die naast de strijd tegen kanker, ook moeten strijden om financiële hulp. Dat klopt niet", zei hij aan Fox News.

De overheid moet reageren als mensen die de eerste hulp verlenen bij noodsituaties. Zet politiek opzij en maak werk van die wet. Want wij hebben onze job gedaan. Nu moet de overheid de hare doen.

Luis Alvarez

"Ik zou er zo graag bij zijn als het Congres bijeenkomt en de wet goedkeurt. De overheid moet reageren als mensen die de eerste hulp verlenen bij noodsituaties, weet je. Zet politiek opzij en maak werk van die wet. Want wij hebben onze job gedaan. Nu moet de overheid haar taak doen", vertelde hij aan CBS News. Hij spendeert zijn laatste dagen om strijd te leveren voor zijn collega's. "Ik kan mijn uniform helaas niet meer aantrekken, rondlopen en mijn werk doen. Zo lang God mij de tijd geeft, ben ik hier, pleitend, omdat er jongens aan het sterven zijn."

"Wetende wat je nu weet, wat je hebt doorgemaakt, en dan is er 9/11, als je dat moment nog een keer had, zou je het opnieuw doen?", vroeg de journalist van CBS News. "Absoluut, in a heartbeat", was het antwoord.

Hoe zit het met de wet?

Na de getuigenissen stemde de commissie in het Amerikaanse Congres unaniem in om de wet op het hulpfonds te verlengen. De wet moet wel nog door het voltallige Huis van Afgevaardigden goedgekeurd worden. Er is nog geen datum voor die stemming daar.

De steun voor de maatregel in het Huis van Afgevaardigden is groot. Over de steun in de Senaat, waar er ook over gestemd moet worden, is minder zeker.

Meest gelezen