Twee onderzoeken over zandwinning in Oudsbergen

De plannen voor een grootschalige zandwinning in Oudsbergen worden iets concreter. Het gemeentebestuur gaat samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland proberen om het draagvlak voor de plannen te vergroten. Daarom komen er twee studies die de impact van zandwinning in kaart moeten brengen.

De Vlaamse regering heeft onlangs  een gebied van 370 hectare afgebakend waar zand gewonnen kan worden. Het gebied ligt tussen Meeuwen en Opglabbeek ten oosten van de N76 en ten noorden van het industrieterrein van Opglabbeek.

Op vraag van de milieubeweging en de landbouwsector komen er wel eerst twee studies. Alleen als die positief uitvallen kan er verder gegaan worden met de plannen. Op vraag van Natuurpunt zal er een hydrologisch onderzoek uitgevoerd worden.

"Het is belangrijk om na te gaan wat de mogelijke impact van zandwinning is op de waterhuishouding", zegt burgemeester Lode Ceyssens. "Er liggen vennen in het gebied en aan de overkant van de N-76 ligt het brongebied van de Abeek.  Het is van groot belang dat er daar geen nadelige gevolgen zijn." 

Landschapsstudie

In het afgebakende gebied zijn ook landbouwers actief. Op hun vraag zal er een landschapsstudie worden uitgevoerd. "Er zal onder meer nagegaan worden of er geen irrigatiesysteem aangelegd kan worden", zegt burgemeester Ceyssens.  "Tegelijk zal er ook bekeken worden of de landbouwers die nu actief zijn midden in natuurgebied, niet kunnen verhuizen en aansluiten bij landbouwgebied dat iets hogerop llgt".

Bovendien zal er ook onderzocht worden of er een ecorecreaduct over de N-76 kan komen. Dat is dus een combinatie van een ecoduct en een fietsbrug. Daardoor krijgt het militaire schietveld een verbinding met de Duinengordel. De studies moeten over een jaar afgerond zijn.

Meest gelezen