Foto Kurt bvba, Foto Kurt

Wat zijn de klimaatprestaties van uw gemeente? Bekijk en vergelijk de cijfers op de website van de provincies 

De vijf Vlaamse provincies hebben alle informatie over energie en klimaat per gemeente gebundeld in een overzichtelijk rapport. Daarmee beschikken de gemeenten vanaf nu over uniforme cijfers om hun klimaatdoelen te volgen en mogelijk bij te sturen.

De meeste gemeenten hebben het zogenoemde Burgemeesters­convenant ondertekend. Daarmee verbinden ze zich ertoe om tegen 2020 20 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011, of tegen 2030 de uitstoot te verminderen met 40 procent. Het rapport bevat cijfers over de uitstoot van huishoudens, de dienstensector en kmo’s, verkeer en landbouw.

Ook energie- en renovatiepremies, de productie van hernieuwbare energie en het potentieel voor zonnepanelen op de daken zitten in het rapport. De cijfers komen onder meer van de Vlaamse overheid en Fluvius. Op de site provincies.incijfers.be kan iedereen deze gegevens nu raadplegen. Dat doet u door bovenaan uw gemeente te zoeken en vervolgens op het icoon voor "klimaat" te klikken. Hieronder staat een voorbeeld voor de stad Aalst.

In 2016 stond de CO2-teller voor die gemeente op -2,7 procent ten opzichte van 2011. Dat is beter dan het gemiddelde in de provincie Oost-Vlaanderen (-0,7 procent) en het Vlaams Gewest (-0,5 procent). Voor één van de indicatoren, het energiepeil (E-peil), scoorde Aalst minder. Dat wil zeggen dat het energiepeil van de nieuwe woningen hoger lag dan het provinciale gemiddelde.

Het energiegebruik van de Aalsterse huishoudens bedraagt 28,5 procent van de totale CO2-uitstoot (in sommige gemeenten klimt dat percentage boven de 45 procent). De CO2-uitstoot daalde er met bijna 14.000 ton in 2016 ten opzichte van 2011. Over het algemeen daalt het energiegebruik in Vlaanderen licht door renovatie en besparing. Maar ook externe factoren spelen een rol, zoals zachte winters en hete zomers. 

 Ook cijfers die niet rechtstreeks met klimaat te maken hebben, zijn terug te vinden in het rapport zegt Kim Rienckens, beleidsmedewerker klimaat voor de provincie Oost-Vlaanderen en woordvoerder voor de 5 provincies. “Hoeveel inwoners zijn er met een budgetmeter en leven in energiearmoede? Voor die mensen is een aparte aanpak nodig. Hoeveel vrijstaande woningen zijn er, hoe oud zijn de huizen, hoeveel appartementen zijn er… Al die dingen zijn mee opgenomen in het rapport.”

In het rapport staan ook cijfers die niet rechtstreeks met klimaat te maken hebben zoals energiearmoede en de leeftijd van de huizen

Kim Rienckens, beleidsmedewerker klimaat provincie Oost-Vlaanderen

In totaal hebben 248 van de 300 gemeenten het Burgemeestersconvenant ondertekend. Toch hebben de inspanningen (volgens de cijfers van 2016) maar voor een lichte daling gezorgd van de CO2 in Vlaanderen, grosso modo 0,5 procent.  Kim Rienckens: “Veel maatregelen nemen tijd om volop te gaan renderen, er zijn sinds 2016 ook nog nieuwe acties gestart. Dus veel initiatieven zijn nog niet zichtbaar in de klimaatcijfers. Ik hoop dat we een versnelling hoger kunnen gaan.” 

Veel initiatieven zijn nog niet zichtbaar in de klimaatcijfers. Ik hoop dat we een versnelling hoger kunnen gaan

Kim Rienckens, beleidsmedewerker klimaat provincie Oost-Vlaanderen

De gemeenten kunnen bij de provincie terecht voor financiële steun en expertise op het vlak van klimaatinitiatieven zoals de provinciale steunpunten voor duurzaam wonen en bouwen.  De klimaatrapporten zijn opgesteld met data van het Departement Omgeving Vlaanderen, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Fluvius en het Vlaams Energieagenschap. 

Meest gelezen