Controle op Inkomensgarantie voor Ouderen wordt strenger

Vanaf 1 juli wordt de controle strenger voor mensen die een Inkomensgarantie voor Ouderen ontvangen, kortweg een IGO. Voortaan moeten die mensen, als ze langer dan 21 dagen van huis zijn, dat altijd vooraf melden. Ook als ze binnen België blijven. Dat is om fraude tegen te gaan. Tegelijk wordt de procedure vereenvoudigd, zo zegt de pensioendienst.

In ons land ontvangen zowat 110.000 65-plussers een inkomensgarantie voor ouderen. Het gaat dan om Belgen met weinig bestaansmiddelen die in het verleden geen of onvoldoende pensioenrechten hebben opgebouwd, meestal vrouwen. Ook mensen met een buitenlandse nationaliteit die hier al langer verblijven en geen bestaansmiddelen hebben, komen ervoor in aanmerking. Voorwaarde is wel dat mensen zich fysiek in België bevinden en dat wordt ook met steekproeven gecontroleerd. 

Die controle wordt nu strenger. Wie naar het buitenland gaat, hoe kort ook, moet dat vooraf melden aan de pensioendienst, anders riskeert hij of zij voortaan een schorsing van zijn uitkering. En wat ook nieuw is: wie langer dan 21 dagen op een ander adres verblijft, binnen België, moet dat nu ook vooraf melden. Je krijgt geen boete als je het niet doet, maar als er toevallig controle is op jouw adres, terwijl jij bijvoorbeeld aan zee verblijft met familie, riskeer je je IGO te verliezen. De overheid gaat er immers van uit dat wie afwezig is, in het buitenland verblijft en hier dus geen uitkering kan trekken. 

"Ook in het voordeel van de betrokkenen"

Voor wie een IGO ontvangt, komt de nieuwe regeling wellicht vreemd over. En streng. Maar op het kabinet van minister van pensioenen Bacquelaine (MR) is te horen dat deze aanpassing ook in het voordeel van de betrokkenen is.

“Als een afwezigheid voortaan altijd gemeld wordt, ook in eigen land, dan kunnen wij vermijden dat we controleurs sturen naar een adres waar niemand is, wat misschien onterecht tot een schorsing kan leiden.” 

Fraudegevoelig

Controles op mensen die een IGO ontvangen, zijn er altijd geweest. De uitkering wordt namelijk als “fraudegevoelig” beschouwd door de overheid. Die is beducht voor mensen die gewoon een postbus in België hebben maar voor de rest elders verblijven en hier dus onterecht een uitkering krijgen.

De laatste drie jaren werden er vooral inbreuken vastgesteld bij volgende nationaliteiten: elk jaar bij zowat 1.100 Belgen, een kleine 200 Marokkanen en zowat 110 Turken. De federale pensioendienst controleert dan ook vooral bij die nationaliteiten, en daarnaast vooral ook bij Italianen, Fransen, Spanjaarden, Nederlanders, Portugezen en Grieken.

Wie langer dan zes maanden in het buitenland verblijft, verliest zijn IGO. Dat was van 2014 tot 2017 het geval voor telkens zowat 200 mensen, vorig jaar bleef dat beperkt tot 65 mensen

Vereenvoudigde procedure

De manier waarop er wordt gecontroleerd of iemand in het land verblijft, verandert ook vanaf 1 juli. Vroeger stuurde de overheid (bij wijze van steekproef) een document naar mensen met een IGO. Die moesten daarmee dan naar de gemeente om te laten vaststellen dat ze op dat adres verblijven. Nu zal de postbode met dat document aanbellen en, als de betrokkene thuis is, de identiteitskaart bekijken. Zoals hij doet wanneer hij een aangetekende zending aflevert. Daarmee is de kous af: de pensioendienst krijgt dan een elektronische melding dat alles in orde is.

Alleen als de postbode drie keer vergeefs heeft aangebeld, wordt er een document achtergelaten waarmee de betrokkene, net als vroeger, naar het gemeentehuis moet. Hij of zij krijgt daarvoor vijf dagen de tijd. Omdat iemand die vroeger gecontroleerd werd, in het verleden altijd naar het gemeentehuis moest en nu alleen in geval van herhaaldelijke afwezigheid, spreekt de overheid van een vereenvoudiging. 

Voor alle duidelijkheid: deze aanpassing van de verblijfsvoorwaarden geldt alleen voor mensen met een IGO, niet voor mensen met een gewoon pensioen. Wie bijkomende info wil, kan terecht op deze site.

Meest gelezen