Jasper Jacobs

Geert Versnick (Open VLD) benoemd tot ereschepen in Gent

De Gentse gemeenteraad heeft maandagavond voormalig schepen Geert Versnick (Open VLD) benoemd tot ereschepen, ondanks "symbolische onthoudingen" bij meerderheidspartijen Groen, SP.A en CD&V. Versnick lag de voorbije jaren onder vuur voor belangenvermenging, gesjoemel met onkosten en andere aanklachten. Maar de politicus werd nooit veroordeeld.

Ondanks de kritiek die zowel bij gemeenteraadsleden van de oppositie als van de meerderheid klonk, werd de  benoeming van Versnick tot ereschepen toch goedgekeurd. Enkel Open VLD nam de verdediging van Versnick, die tot 2012 schepen en OCMW-voorzitter is geweest in Gent, op. "Men is onschuldig tot het tegendeel is bewezen", zei fractieleider Stephanie D'Hose.

Groen keurde de aanvraag, ondanks jarenlange oppositie tegen Versnick, wel goed. Maar niet zonder tussenkomst. "Je bent pas eervol wanneer anderen dat vinden", zegt gemeenteraadslid Tine De Moor. De partij wil de procedure om eretitels toe te kennen hervormen. Ook SP.A heeft bedenkingen bij het reglement en verwacht dat een aanvrager zelf enige ethische overweging zou maken.

CD&V, dat zich na de gemeenteraadsverkiezingen heeft vastgehecht aan Open VLD, sprak zich ook uit tegen de huldiging. "De toekenning van de titel van ereschepen aan de heer Versnick valt voor onze fractie niet te rijmen met de ambitie voor een nieuwe politieke cultuur en voor het goede imago van onze stad", zei fractieleider Stijn De Roo. 

"Heel wat resultaten bereikt voor Gent"

Versnick vindt het de logica zelve dat hij de titel heeft aangevraagd en  gekregen. "Het is een loutere protocollaire titel, waar geen geldelijke of andere voordelen aan verbonden zijn. Je kan hem aanvragen als je voldoet aan een aantal objectieve criteria", zegt hij in 'De Ochtend' op Radio1. "Als je een tijdlang een openbaar ambt vervult, dan ontstaat bijna automatisch het recht op het voeren van een eretitel, maar je moet de titel wel zelf aanvragen.  Het is een logische gevolg van toch twaalf jaar schepen zijn, waar ik mij heb ingezet voor Gent en de Gentenaars en toch een aantal heel mooie resultaten heb kunnen bereiken." Versnick verwijst naar de beslissing die de provincieraad heeft genomen om een participatie te nemen in de Gentse haven en zo de bouw van een nieuwe zeesluis mogelijk te maken. Ook de vernieuwing van het Jan Palfijn-ziekenhuis, de omvorming van het OCMW tot een modern bedrijf en de digitalisering van het openbaar domein schrijft hij op zijn conto.

Op de kritiek reageert Versnick geprikkeld: "Ik ben boos en triest dat men vanuit de communisten in de Gentse gemeenteraad politieke spelletjes is gaan spelen en met een beschadigingsoperatie in de stijl van de goeie oude communistische volkstribunalen nog eens mijn  proces heeft gemaakt." Daarmee verwijst hij naar de PVDA-gemeenteraadsleden die kritiek hadden op zijn benoeming. Versnick parafraseert hier de filosoof Francis Bacon: "Als je voldoende modder gooit, blijft er altijd wel iets hangen." 

Ik ben boos en triest dat men met een beschadigingsoperatie in de stijl van de goeie oude communistische volkstribunalen nog eens mijn proces heeft gemaakt
Geert Versnick, Open VLD

"Alle aantijgingen zijn allemaal tot op het bot onderzocht. De uitkomst van al die onderzoeken is altijd nul geweest. Dat zegt men er natuurlijk niet bij", zegt Versnick. "Men haalt oude krantenartikels boven. Het zijn mensen die nooit met mij hebben samengewerkt. Ik ben daar zeer gerust in dat mensen die met mij samengewerkt hebben in Gent perfect weten wat ik voor hen betekend heb."

Meest gelezen