Laatste kans op hoger minimumloon vanaf 1 juli is verkeken, ABVV wil akkoord niet tekenen

Er komt geen hoger minimumloon vanaf 1 juli. De socialistische vakbond ABVV vindt een verhoging met 1,1 procent (zo’n 17,5 euro) ondermaats en blijft daarom weigeren de cao te ondertekenen. Zowel de christelijke vakbond als de werkgevers van Unizo en VBO vinden dat onbegrijpelijk, een volkomen gemiste kans, zeggen ze. 

We spoelen even terug naar 26 februari van dit jaar. De 10 toponderhandelaars van vakbonden en werkgeversorganisaties (de zogenoemde Groep van 10) bereiken eindelijk een nationaal loonakkoord, dat geldt voor alle 4 miljoen werknemers uit de Belgische privésector.

Een zeer belangrijk onderdeel is de verhoging van de minimumlonen. De afspraak is dat er vanaf 1 juli 2019 alvast 1,1 procent bijkomt. En daarnaast komt er een werkgroep die tegen eind september zoekt naar een manier om meer bij te geven, maar dan zonder enorme kosten. 

Een maand later, eind maart,  krijgt dit  zogenoemde IPA (interprofessioneel akkoord) de zegen van de achterban bij zowat alle sociale partners (het christelijke ACV en liberale ACLVB en de Boerenbond, Unizo, UCM en het VBO aan werkgeverszijde).

Alleen het socialistische ABVV verwerpt het. Een aalmoes voor het minimumloon, zo klinkt het, vooral bij de Franstalige vleugel. Die willen van extra koopkracht het zwaartepunt maken van de komende verkiezingen. De grootste arbeidersafdeling, de AC (Algemene Centrale) is trouwens net een campagne begonnen voor een minimumloon van 14 euro, liefst 4 euro meer dan nu.  Aan Vlaamse zijde vinden sommigen dat overdreven, maar men plooit voor de meerderheid. 

Zonder het ABVV is er geen unanieme goedkeuring van het loonakkoord.  En zonder unanimiteit is het juridisch onmogelijk er een wet van te maken waar elke werkgever zich moet aan houden. De geplande verhoging van het minimumloon vanaf 1 juli gaat dus niet door.   

Onverantwoord en onbegrijpelijk

We spoelen door, tot na de verkiezingen. De christelijke vakbond probeert de rode broeders te overhalen alsnog die kleine verhoging van het minimumloon te aanvaarden, als een eerste stap. Vanmiddag is dat besproken in de Nationale Arbeidsraad. Maar neen, het ABVV blijft tegendraads. Te weinig, te schamel, klinkt het.

Dat leidt tot zware woorden in de persberichten van de andere onderhandelaars: onverantwoord, onbegrijpelijk, een gemiste kans, het ABVV trekt zijn staart in. Vooral het ACV is scherp en vindt “het onbegrijpelijk dat men deze verbetering voor de allerlaagste lonen laat liggen”. Toegegeven, het gaat maar om een procent verbetering, maar alle beetjes helpen, zeggen zowel ACV, Unizo als VBO.  Op net geen 1600 euro per maand is 17,50 euro altijd welkom.

Onbegrijpelijk dat men deze verbetering voor de allerlaagste lonen laat liggen

ACV

Bovendien heeft het ook gevolgen voor zowat 120.000 mensen die net iets meer dan het minimumloon verdienen. Als het minimumloon zou stijgen, zouden zij minder sociale bijdragen moeten betalen. Die twee zijn namelijk gekoppeld.

Een gemiste kans, zeggen de andere sociale partners. Niks van, antwoordt het ABVV. We tonen dat we geen genoegen nemen met een aalmoes. In elk geval: de onderhandelingen na de zomer worden er niet gemakkelijker op.

Meest gelezen