Design Pics / Dave Young

Waarom begint de zomervakantie in het secundair steeds vroeger?

Leerlingen in het secundair onderwijs krijgen op het einde van het schooljaar steeds meer vrije dagen voor de officiële start van de zomervakantie. Of lijkt dat alleen maar zo? "De wereld vandaag" polste bij enkele schooldirecties en daaruit blijkt dat de vele klassenraden met deliberaties daar voor veel tussen zitten.

Vrijdag 28 juni: dat is dit jaar officieel de laatste dag van het schooljaar in het Vlaamse onderwijs. Toch zijn heel wat leerlingen van het secundair onderwijs deze week al thuis. Hun examens zijn voorbij en hun school organiseert geen lessen of andere activiteiten meer. De facto is de zomervakantie zo voor veel jongelui al begonnen.

"Dit schooljaar hebben onze leerlingen vrijdag hun laatste examen afgelegd", vertelt directeur Kurt Hofman van het Koninklijk Atheneum van Keerbergen in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Deze week zijn ze schoolvrij omdat onze leerkrachten klassenraden hebben. Donderdag moeten ze hun rapport komen ophalen en vrijdagochtend mogen ze hun examens komen inkijken."

"De overheid geeft scholen 60 halve dagen voor evaluatie, zoals examens inrichten of klassenraden houden. Ze geeft ook een bijkomende beperking: pas 5 dagen voor de start van de zomervakantie mogen scholen met deliberaties starten. Concreet mochten we daar dus pas gisteren mee beginnen."

"Alle kansen op slagen geven"

Volgens Hofman hebben leerkrachten wel degelijk ruim de tijd nodig voor klassenraden en deliberaties. "We proberen leerlingen zo goed mogelijk te oriënteren richting een studierichting die hen alle kansen op slagen biedt. Als we dat snel doen of volgens een vast stramien, is het mogelijk dat we leerlingen kansen ontnemen door obstakels die we te boven kunnen komen als we er langer over praten tijdens de klassenraad."

"Heeft de leerling zich ingezet? Heeft zij of hij moeite gedaan? Heeft zij of hij progressiemarge? Is er een overlijden geweest in haar of zijn familie tijdens de examens? Je mag het menselijke aspect niet uit het oog verliezen. Het is onze taak om leerlingen over heel het schooljaar te evalueren."

Hofman erkent dat dit alles meer tijd kost dan vroeger en dat leerlingen hierdoor meer vakantiedagen krijgen. Toch levert dat volgens hem weinig problemen op vlak van opvang op. "Soms is het eens nodig in de eerste graad, maar dat is uitzonderlijk."

"Ouders kunnen opvang vragen"

Ook Janny Coopman van het Rhizo College in Zwevegem zegt dat weinig ouders om opvang vragen tijdens de vrije dagen voor het officiële begin van de zomervakantie. "We kunnen opvang inrichten, maar dit jaar heeft niemand daar op ingetekend", zegt ze. "Ouders kunnen het wel vragen."

In deze school waren de leerlingen gisteren wel nog de hele dag aanwezig. "In de voormiddag hebben we een activiteit georganiseerd. Rond 12 uur is een festivalletje gestart dat leerlingen zelf hebben ineengestoken en waarop ze hun talenten konden tonen."

"We hebben nu 3 dagen deliberaties. Donderdag hebben we oudercontact en vrijdag verwachten we de leerlingen op school voor een afscheidsviering en een afscheidsmoment met de klas en de klastitularis. We gaan de klassen ook opruimen zodat we netjes de vakantie kunnen ingaan."

"Weloverwogen beslissingen"

"Ik ga er van uit dat onze leerlingen deze week niet meer op school zijn", zegt Kurt Moens van de provinciale scholen van Oost-Vlaanderen. "In onze busoscholen gaan de activiteiten wel gewoon door. Het zijn de laatste schooldagen, dus dat verloopt in een ontspannen sfeer."

Ook hij heeft het aantal vrije dagen voor de officiële start van de zomervakantie zien toenemen. "Ik denk dat je leerkrachten de tijd moet gunnen om hun examens te verbeteren. Sommige scholen hebben tot gisteren examens gehad."

"Vroeger vonden deliberaties vaak 's avonds plaats, maar ik denk dat we ook hiervoor de nodige tijd moeten uittrekken. Je mag dat niet gejaagd doen want daar nemen we weloverwogen beslissingen en dan vind ik het niet verkeerd om daaraan de nodige tijd te besteden."

"Ik begrijp wel de reacties van ouders want eigenlijk komt er zo een extra week bij de zomervakantie. Ik denk dat veel ouders een beroep doen op grootouders of buren voor opvang, of gewoon zelf al verlof nemen.

Beluister hieronder de volledige reportage in "De wereld vandaag":

Meest gelezen