Rectoren willen meer vrouwen in topfuncties aan de Vlaamse universiteiten

De 5 Vlaamse universiteiten engageren zich om sneller evenveel vrouwen als mannen te hebben onder hun academisch personeel. Vandaag zijn er nog steeds veel meer mannen met een hoge academische functie. Aan het huidige tempo zou er pas in 2050 een genderevenwicht zijn.

Een versneld genderevenwicht, dat is de bedoeling van het nieuwe charter Gender dat de 5 rectoren van de Vlaamse universiteiten vandaag ondertekenen. Het vorige charter dateerde al uit 2013. De bedoeling blijft dezelfde: meer vrouwen in hoge academische posities.

'We boekten de voorbije jaren al zeker vooruitgang' reageert Herman Van Goethem, voorzitter van de Vlaamse interuniversitaire Raad en rector van de Universiteit Antwerpen. 'Maar als we het huidige tempo blijven aanhouden, dan duurt het nog tot 2050 voor er sprake kan zijn van een genderevenwicht onder het academisch personeel van de Vlaamse universiteiten. Dat duurt toch iets te lang.'

"Bij mannen is het talent, vrouwen zijn harde werksters"

Hoe komt het nu dat er nog steeds te weinig vrouwen een hoge academische functies hebben? 'Er is zeker voldoende vrouwelijk talent dat een doctoraat start. Maar na het doctoraat stromen nog te weinig vrouwen tot hogere academische functies door' analyseert Van Goethem. 'Nochtans merken we dat een academische team met evenveel mannen en vrouwen vaker tot creatievere en innovatievere oplossingen komen.'

Maar hoe willen ze meer gendergelijkheid realiseren? Het charter omvat 5 concrete actielijnen:

  1. systematisch checken van de evolutie van de genderbalans
  2. inzetten op combinatie werk en privé
  3. realiseren van gelijke vertegenwoordiging in raden en commissies
  4. screenen en waar nodig bijsturen van bevorderings- en aanwervingsprocedures
  5. meer bewustzijn van genderdiversiteit

'Het gaat soms over kleine dingen' besluit Van Goethem. 'Als een man iets goed doet aan de universiteit, dan zien we dat als een talent en intelligentie. Als een vrouw dat doet, is ze een harde werkster. Dat moet veranderen.'

Meest gelezen