Rusland weer welkom in Raad van Europa

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft het licht op groen gezet voor een terugkeer van Rusland in die instelling. Vijf jaar geleden verloren de Russen hun stemrecht na de annexatie van de Krim.

Na vier uur debat hebben 118 leden gisteravond laat een motie goedgekeurd om Rusland weer stemrecht te geven. Tweeënzestig leden stemden tegen en tien onthielden zich. Oekraïne had zich sterk verzet tegen de terugkeer van Rusland.

Ook Petra De Sutter, die voor de partij Groen zetelt in de assemblee van de Europese Raad, was erbij. Zij bereidde een dossier voor om de Russische delegatie weer stemrecht te geven. Ze deed dat om de mensenrechten in Rusland te garanderen.

Stemrecht voor de Russen, om de mensenrechten in Rusland te garanderen

"Als Rusland definitief de Raad van Europa zou verlaten, zou onder meer het Verdrag van de Rechten van de Mens niet meer van toepassing zijn in Rusland. De Russische bevolking zou bijvoorbeeld ook geen toegang meer hebben tot het Mensenrechtenhof in Straatsburg", legt De Sutter uit in "De Ochtend" op Radio 1. "Je moet altijd zorgen dat je niet de bevolking treft, maar wel de politieke leiders, als je een land gaat sanctioneren", aldus nog De Sutter.

Didier Reynders (MR) kandidaat

Met de beslissing wordt voor het eerst een sanctie tegen Rusland voor de aanhechting van de Krim ongedaan gemaakt. Uittredend secretaris-generaal van de Raad van Europa Jhorbjorn Jagland stelde dat de instelling zijn innovatieve karakter moet behouden. Zijn opvolger wordt woensdag gekozen. Belgisch minister Didier Reynders (MR) is kandidaat.

Samen met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is de Raad van Europa verantwoordelijk voor het bewaken van de mensenrechten in de 47 lidstaten. De Raad van Europa en het Mensenrechtenhof zijn geen instellingen van de Europese Unie. Rusland is lid sinds 1996.

Bekijk een reportage van "Terzake" over wat de Raad van Europa precies doet:

Meest gelezen