BELGA/BOGAERTS

Jeugdgevangenis van Tongeren gaat begin 2020 dicht

Het staat nu vast: het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren sluit begin volgend jaar de deuren. De Vlaamse overheid wil er niet langer jongeren plaatsen en zoekt naar een geschikt alternatief.

In het Tongerse detentiecentrum kunnen er tot 15 jongeren opgevangen worden die "uit handen zijn gegeven". Het gaat om minderjarigen die zeer zware feiten hebben gepleegd en zich moeten verantwoorden voor een speciale kamer binnen de jeugdrechtbank. Op dit moment zijn er acht jongeren geplaatst in Tongeren. 

Kindercommissariaat

De laatste jaren was er heel wat kritiek op de leefomstandigheden. Onder meer het Kinderrechtencommissariaat vond de infrastructuur niet geschikt voor jongeren en had vragen bij de pedagogische omkadering. De Vlaamse overheid was zich daar van bewust zegt Peter Jan Bogaert van het Agentschap Jongerenwelzijn. "Wij delen die analyse. De gebouwen zijn inderdaad verouderd, bovendien is er onvoldoende ruimte om te sporten of voor schoolse activiteiten. Vandaar dat we op zoek zijn naar een meer geschikte locatie." Een van denkpistes zou een aparte vleugel in de gevangenis van Beveren zijn, maar dat kan het Agentschap Jongerenwelzijn niet bevestigen. Eind volgende week zou daar meer duidelijkheid moeten over zijn. 

33 personeelsleden

In het Vlaams detentiecentrum in Tongeren werken 33 personeelsleden, ze worden betaald door de Vlaamse overheid. Vanmorgen kregen ze uitleg over hun toekomst als het centrum sluit. Volgens Peter Jan Bogaert zal er "samen met de vakbonden gestreefd worden naar maximale werkzekerheid en zal er met elk van de personeelsleden gezocht worden naar een oplossing, dat kan bijvoorbeeld zijn bij een andere Vlaamse of federale overheidsdienst."

In de gevangenis van Tongeren worden op een andere verdieping ook uitgeprocedeerde illegalen opgevangen die strafbare feiten pleegden. Zij worden bewaakt door federale personeelsleden. Wat er met die afdeling en dat personeel zal gebeuren zal pas eind volgende week duidelijk worden. Zij zouden bijvoorbeeld terecht kunnen in de nieuwe gevangenis van Leopoldsburg, maar de opening van die gevangenis heeft heel wat vertraging opgelopen. Volgens de christelijke vakbond zijn er plannen om op de verdieping die vrij komt als de jongeren vertrekken, gewone gedetineerden op te vangen.

Meest gelezen