Kortrijk gaat elk jaar een referendum organiseren

Kortrijk gaat elk jaar een referendum organiseren. Als eerste stad in ons land willen ze zo jaarlijks de mening van hun inwoners vragen. In oktober kunnen inwoners antwoorden op de vraag of ze elke maand een autoloze zondag willen.

Inspraak van inwoners is een prioriteit binnen het bestuursakkoord van Kortrijk. De voorbije jaren was er de "Grote Bevraging" waarin werd gevraagd waar de Kortrijkzaan naartoe wil met zijn of haar stad. Nu maakt het stadsbestuur de afspraak om één keer per jaar een digitaal referendum te organiseren.

Kortrijk laat zich inspireren door Zwitserland. Daar hebben inwoners inspraak door de vele referenda die er worden georganiseerd. In een eerste digitaal referendum kunnen inwoners stemmen over het al dan niet invoeren van één maandelijkse autovrije zondag (10-18 uur) in het stadscentrum.

Online referendum

Elke inwoner krijgt begin oktober een brief met unieke code waarmee hij/zij kan inloggen en stemmen op een website. Het stemmen zelf gebeurt volledig anoniem.  Hoewel de bevraging juridisch niet bindend is, engageert de stad zich om het resultaat te respecteren. Voorwaarden zijn wel dat minstens 2.000 mensen deelnemen en dat het verschil tussen de ja- en nee-stemmers 2,5 procent of meer bedraagt. 

Breed debat

In de aanloop naar het digitale referendum wordt in de loop van de maand september een breed debat georganiseerd over de kwestie. Dat gebeurt via het stadsmagazine, in de scholen en in de verenigingen. Er komen infomomenten, debatten en spreekavonden.
 

Meest gelezen