Het belang van de laatste schoolweek? "Ook spelletjes spelen en de klas opruimen hebben een nut"

Het is nog enkele dagen wachten voor de zomervakantie van start kan gaan en toch zijn er nu al, net als elk jaar, ouders die met hun kinderen op reis vertrekken. Net voor de vakantie liggen de prijzen van vluchten en hotels nog iets lager en op de meeste scholen wordt toch geen les meer gegeven, maar ook de activiteiten tijdens de laatste week van het schooljaar kunnen nuttig zijn, zeggen pedagogen.

De laatste loodjes wegen gewoonlijk het zwaarst, maar voor de schoolgaande jeugd klopt dit niet helemaal. Nu de toetsen en examens achter de rug zijn, ligt het tempo voor de meeste leerlingen al een pak lager. Op heel wat lagere scholen worden deze week enkel nog leuke activiteiten georganiseerd. In het secundair hebben veel leerlingen zelfs al meerdere dagen vrijaf.

Het ideale moment om wat vroeger op vakantie te vertrekken, zo denken jaarlijks enkele duizenden ouders. Volgens de meest recente cijfers uit 2014 (sindsdien worden er geen aparte cijfers meer bijgehouden, red.) zijn er elk jaar zo'n 8.000 leerlingen afwezig in de week voor en na de schoolvakanties om vroeg op reis te kunnen vertrekken of langer te blijven.

Een vrij podium is een goede activiteit voor het einde van het schooljaar. Leerlingen kunnen hun talenten tonen aan elkaar

Pedro De Bruyckere, pedagoog

Toch is het volgens pedagogen belangrijk dat leerlingen ook die laatste dagen nog naar school komen. "Het onderwijs draait niet enkel om punten halen", zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. "Ook de klas opruimen of spelletjes spelen met klasgenoten hebben nut. Op die manier leren kinderen samenwerken en omgaan met elkaar. Socialisatie, leren samenleven, is één van de drie kerntaken van het onderwijs."

"Een ander goed voorbeeld zijn scholen die een vrij podium organiseren in de laatste week voor de vakantie. Leerlingen kunnen op zo'n moment hun talenten tonen aan klasgenoten en ontdekken waar ze goed in zijn."

Overdrijft het secundair onderwijs?

In het secundair onderwijs staan er gewoonlijk veel minder activiteiten op de planning. De laatste week hebben leerkrachten de handen vol met deliberaties en mogen de leerlingen gewoonlijk thuisblijven. Toch is het ook voor hen belangrijk om nog tot de laatste dag aanwezig te zijn, zegt De Bruyckere.

"In veel scholen krijgen leerlingen eind juni de kans om hun examens in te kijken en krijgen ze daar feedback op. Hoe kort dat moment misschien ook is, daar leren leerlingen zeer veel uit. In feite moeten scholen het hele jaar door feedback geven, maar dat laatste moment is toch ook wel heel belangrijk. Het geeft hen een blik op de toekomst."

Ik kan steeds meer begrijpen dat ouders hun kinderen toch al vroeger meenemen op reis

Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie (UGent)

Wouter Duyck, cognitief psycholoog van de universiteit van Gent, is het daarmee eens, maar hij ziet tegelijk ook een negatieve tendens:

"Ik merk dat de lesvrije periode na de examens steeds langer wordt. De weinige activiteiten die scholen dan nog organiseren, zijn ook weinig educatief. In plaats van een theater te bezoeken, gaan scholen liever zwemmen. Ik begrijp dat dat leuker is, zeker na de examens, en dat scholen ook naar de kostprijs moeten kijken, maar je kan ouders moeilijk verwijten dat ze dan denken: dan kan ik mijn kind even goed meenemen op reis. Vroeger had ik daar veel minder begrip voor."

Professor Duyck benadrukt dat ook hij vindt dat er op school plaats moet zijn voor ontspannende activiteiten en dat die ook een waarde hebben. "Maar sommige scholen overdrijven tegenwoordig. De zomervakantie in België duurt al twee maanden. Het is misschien niet nodig om daar nog 2 weken extra vakantie in juni aan toe te voegen en nog eens een week uitloop in september."

Meest gelezen