Banengroei halveert : gebrek aan arbeidskrachten zet rem op jobcreatie

Volgens de laatste prognoses zullen er de volgende twee jaar maar half zoveel banen bijkomen in ons land als de voorbije jaren. Een gebrek aan geschikte arbeidskrachten dreigt de jobgroei in ons land af te remmen. Die waarschuwing komt van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, een adviesorgaan van experts over de arbeidsmarkt.

De voorbije tien jaar is de werkgelegenheid in ons land met 7,5 procent gestegen. Die banengroei was ruim dubbel zo groot als gemiddeld in de Europese Unie. Na 2008 was de arbeidsmarkt in België beter bestand tegen de financieel-economische crisis dan in de meeste andere landen. En vanaf 2013 liep onze jobgroei min of meer gelijk met de rest van Europa.

Zeven op de tien Belgen tussen 20 en 64 jaar zijn nu aan het werk. Dat is nog altijd minder dan gemiddeld in de Europese Unie.  Bij de 55-plussers is nu de helft aan de slag. Dat is dubbel zoveel als tien jaar geleden, maar nog altijd onder het Europees gemiddelde.  En bij de laaggeschoolden en de niet-Europeanen is minder dan de helft aan het werk. In dat opzicht trappelen we ter plaatse of gaan we er zelfs op achteruit. (Zie grafiek hieronder) 

Nog 30.000 banen per jaar

Sinds 2016 kwamen er in ons land elk jaar ongeveer 60.000 banen bij. Ook dit jaar wordt nog een vergelijkbare jobgroei verwacht "Maar daarna gaat die banencreatie scherp vertragen", waarschuwt Steven Vanackere, ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. "We ramen dat er in 2020 en 2021 telkens nog eens om en bij de 30.000  jobs bijkomen." (Zie grafiek hieronder) 

Een gebrek aan arbeidskrachten maakt het moeilijk om openstaande jobs in te vullen, en dreigt een rem te zetten op onze jobgroei. "Want vanaf 2014 gaat de beroepsbevolking afnemen, vooral in Vlaanderen", legt Vanackere uit. "En intussen blijft het feit dat nog altijd te weinig mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. We moeten de participatie opkrikken van 55-plussers, en meer nog van laaggeschoolden en mensen die van buiten de Europese Unie bijkomen." 

Mismatch op de arbeidsmarkt

We kampen met een aanzienlijke mismatch op onze arbeidsmarkt : teveel laaggeschoolden zijn op zoek naar werk, terwijl er alsmaar meer hooggeschoolden nodig zijn.  (Zie grafiek hieronder) "In een digitale kenniseconomie is er vooral vraag naar hooggeschoolden," zegt Steven Vanackere, "terwijl er tegelijk ook minder en minder nood is aan middengeschoolden." De voorbije 20 jaar is het aandeel van de banen voor middengeschoolden erop achteruitgegaan.

Vanackere pleit voor een mentaliteitsverandering. "De Belgen moeten beseffen dat ze zich moeten blijven bijscholen, ook als ze aan het werk zijn. Veel te weinig mensen grijpen de kansen om bij te leren. En tegelijk verlaten nog te veel jongeren de schoolbanken zonder diploma. Bereid zijn om te werken én om zich te vormen, zijn de sleutels naar een baan." 

Meest gelezen