Gedaan met "u": Gent schrijft inwoners aan met "je"

De medewerkers van de stad Gent krijgen de richtlijn om in officiële brieven de inwoners aan te spreken met "je" en "jij", en dus niet langer met "u". Die beleefdheidsvorm zou te afstandelijk zijn, en past niet meer in de frissere huisstijl die Gent momenteel invoert.

De toon in officiële brieven van stads- en gemeentebesturen is over het algemeen formeel. Daarbij hoort de "u-vorm", als de bewoners worden aangesproken. Maar het stadsbestuur van Gent raadt zijn personeel nu aan om de geadresseerden van hun brieven te tutoyeren, of met "jij" of "je" aan te spreken.

Gemengde reacties

In de wachtzaal van het administratief centrum in Gent zijn de meningen verdeeld over deze beslissing. "Als je me aanspreekt op straat of in een winkel, heb ik er geen probleem mee dat je "je" zegt. Maar bij een formele brief van de stad denk ik dat het beter is om "u" te gebruiken", zegt een van de wachtenden. Een oudere man die in de rij staat, volgt dit standpunt: "Ik zal altijd de beleefdheidsvorm blijven gebruiken als ik de stad aanspreek." 

Een jonge dame van Tsjetsjeense afkomst heeft dan weer liever een minder formele toon: "In mijn moedertaal hebben we ook een beleefdheidsvorm, maar ik gebruik liever de familiaire toon." Een andere man in de rij gaat akkoord: "De "jij-vorm" vind ik vriendelijker, dat is minder formeel. Ik draag ook geen kostuum, dus die "u-vorm" is niet nodig."

"Moeilijke kwestie"

Voor Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, is het een moeilijke kwestie. "Je kan nooit een beslissing nemen die voor iedereen goed is. Zoals de reacties in de wachtzaal laten blijken, zijn er voor- en tegenstanders van het tutoyeren."

Hij ziet ook een verschil in mening, naargelang de leeftijd van de bevraagde mensen: "De oudere generatie heeft liever de beleefdheidsvorm, terwijl jongeren geen probleem hebben met de je-vorm. Daar zal het stadsbestuur rekening mee moeten houden." 

Volgens Hendrickx moeten de besturen consequent zijn in hun taalgebruik en omdat ze ook vaak serieuze brieven versturen, lijkt een beleefdheidsvorm meer aangewezen: "Voor een brief waarin de bewoners uitgenodigd worden op een feestelijke activiteit, stoort het niet als het bestuur tutoyeert. Maar als een aanmaningsbrief of een bekeuring wordt opgestuurd, komt de boodschap minder kordaat over."

Meest gelezen