BELGA/LALMAND

Nederlandse regering stelt haalbaar en eerlijk klimaatakkoord voor

De Nederlande regering heeft een omvattend pakket maatregelen voorgesteld in de strijd tegen de klimaatwijziging. Ze noemt het Klimaatakkoord eerlijk en haalbaar. De belangrijkste plannen die moeten leiden tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 waren de afgelopen week al uitgelekt.

Huishoudens worden volgens de regering zo veel mogelijk gespaard, onder meer door verlaging van de belasting op de energierekening. "Huishoudens hoeven geen grote offers te brengen", zei Klimaatminister Eric Wiebes. "Dat hebben we met stevige hand bedwongen."

Het plan voorziet bijvoorbeeld ook in de sluiting van alle kolencentrales binnen de tien jaar.

Het bedrijfsleven zal wat meer betalen, onder meer door een verstandige CO2-heffing. Land- en tuinbouw moeten vergroenen en elektrisch rijden wordt gestimuleerd. Binnen tien jaar moeten alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn.  Veel plannen behoeven nog uitwerking en het parlement moet zich er nog over uitspreken.

"Plannen zijn betaalbaar"

Volgens de regering zijn de plannen voor de samenleving betaalbaar. De extra kosten van het akkoord liggen lager dan eerder door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was ingeschat. Het zal het land in 2030 uiteindelijk tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro op jaarbasis extra kosten.

Hoeveel CO2-reductie alle plannen precies opleveren, moet het PBL nog doorrekenen. Daarover wordt in oktober meer duidelijk. Op Prinsjesdag wordt duidelijk wat de totaalkosten voor de schatkist zijn.

Om huizen en gebouwen duurzaam te maken, komt er een warmtefonds. "In 2050 moeten alle gebouwen duurzaam zijn", aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Tot 2030 komt er jaarlijks 50 tot 80 miljoen beschikbaar voor het warmtefonds. Om op korte termijn huiseigenaren aan te moedigen om laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen, komt 93 miljoen vrij.

Elektrisch wordt het nieuwe gewoon

"Elektrisch wordt het nieuwe gewoon", zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur bij de presentatie. Over tien jaar moeten alle nieuw verkochte auto's emissieloos zijn. Verder ziet de regering een belangrijke rol weggelegd voor waterstof als brandstof voor zwaar verkeer zoals bussen van het openbaar vervoer, vrachtwagens en mogelijk ter vervanging van dieseltreinen.

Eerder deze week was al uitgelekt dat er onderzoek komt naar rekeningrijden, met name naar drie varianten. Maar een beslissing over een nieuwe vorm van belastingheffing voor het autoverkeer schuift naar een volgende bewindsploeg door.

Klimaattafels

Het Klimaatakkoord komt voort uit de honderden voorstellen die vijf zogenoemde klimaattafels eind vorig jaar deden voor verduurzaming van mobiliteit, woningbouw, energievoorziening, industrie en voedselproductie. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties waren vertegenwoordigd in de verschillende tafels.

Milieu-organisaties reageren positief, de oppositie is kritisch. Zo sprak voorman Geert Wilders van de rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid (PVV) van een knieval voor de nationale klimaatmaffia.

Meest gelezen