Geert Bourgeois bekrachtigt nieuwe vlag en gemeentewapen van fusiegemeente Pelt

Geert Bourgeois (N-VA), ontslagnemend Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft als een van zijn allerlaatste beleidsdaden het wapen en de vlag van de nieuwe fusiegemeente Pelt goedgekeurd. Het nieuwe wapen bouwt voort op de heraldische tradities van de wapens van de voormalige gemeentes Neerpelt en Overpelt. 

“Iedere Vlaamse gemeente heeft een eigen wapen en vlag. Het zijn expressieve getuigen van de historische wortels van onze steden en gemeenten. Bij de gemeentefusies van 1 januari 2019 vervielen echter de bestaande gemeentewapens en -vlaggen van de betrokken gemeentes. Na Puurs-Sint-Amands is Pelt de tweede fusiegemeente met een nieuw gemeentewapen en vlag”, zegt ontslagnemend minister-president Geert Bourgeois.

Heraldische tradities

Het lokaal bestuur kan vragen om het wapen en/of de vlag van een van de vroegere gemeenten te behouden of ervoor opteren om een geheel nieuwe te bedenken. De fusiegemeente Pelt koos ervoor om de historische wapenfiguren van de voormalige gemeenten Neerpelt en Overpelt samen te brengen in het nieuw gemeentewapen en opteerde aldus voor een samenspel van heraldische tradities.

Elf even hoge banen van wit, geblokt van rood en van wit, rood, geblokt van geel en van rood, geel, rood, geel, rood, geel, rood en geel

Heraldisch jargon

Het nieuw gemeentewapen van Pelt herneemt de drie rode dwarsbalken van het oude graafschap Loon vergezeld van een gekanteeld doorsneden schildhoofd dat herinnert aan de historische heren van Arkel (Volgens de overlevering was deze dynastie doorheen de 13de en 14de eeuw de beheerder van het Land van Arkel, een leenschap van de graven van Holland, gelegen om en rond de huidige provincie Utrecht in Nederland, red.). 

Als vlag werd gekozen voor “Elf even hoge banen van wit, geblokt van rood en van wit, rood, geblokt van geel en van rood, geel, rood, geel, rood, geel, rood en geel”, geheel volgens het heraldisch jargon.

Het nieuwe gemeentewapen heeft de volgende heraldische beschrijving: “In goud drie dwarsbalken van keel, een gekanteeld schildhoofd gekanteeld doorsneden van zilver en van keel”.

Pelt is hiermee de tweede fusiegemeente – na de gemeente Puurs-Sint-Amands – die haar nieuw wapen in gebruik kan nemen. “Samen met de Vlaamse Heraldische Raad zorgen we voor de continuïteit én een blijvende band met ons erfgoed en onze rijke historiografie”, besluit Geert Bourgeois.

Meest gelezen