Laetitia Avia, parlementslid voor "La République en marche".

Frankrijk werkt aan strenge wet om haatberichten op sociale media aan te pakken

Volgende week bespreekt het Franse parlement een wetsvoorstel dat streng wil optreden tegen internettrollen en hun racistische en homofobe haatberichten op sociale media. Technologiebedrijven als Twitter en Facebook zouden verplicht worden de posts binnen de 24 uur te verwijderen, op straffe van zware boetes. Drijvende kracht achter het voorstel is zakenadvocate Laetitia Avia, parlementslid voor "La République en marche", de partij van president Emmanuel Macron. 

Het Franse parlement bespreekt de komende week een wetsvoorstel dat haatberichten op sociale media streng gaat aanpakken. Elke aanval op iemands waardigheid op basis van ras, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, genderidentiteit of handicap moet binnen de 24 uur verwijderd worden.

Technologiebedrijven als Twitter, Facebook of Youtube die zich daar niet aan houden kunnen forse boetes verwachten. Die kunnen tientallen miljoenen euro bedragen, en in het uiterste geval oplopen tot vier procent van hun wereldomzet. Er komt ook een nieuwe gerechtelijke instantie die zich zal bezighouden met online haatberichten, met name ook van internettrollen.

Censuur?

Die nieuwe Franse wet kan al in de herfst van kracht worden. Hij is geïnspireerd op gelijkaardige strenge wetgeving in Duitsland. Die is vorig jaar ingevoerd, maar er werd gevreesd dat de wet te ver ging, niet realistisch was, en uiteindelijk ook zou leiden tot censuur.

Volgens Avia is de Franse wet scherper afgelijnd, en ondervangt hij het gevaar voor ongewilde censuur. Toch blijft er in Frankrijk kritiek komen van advocaten en verenigingen voor digitale burgerrechten. Ze vinden onder meer dat het niet enkel aan technologiebedrijven toekomt om te bepalen wat door de beugel kan en wat niet.

Laetitia Avia weet waarover ze spreekt. Sinds ze een politiek mandaat bekleedt ontvangt ze dagelijks racistische haatberichten en doodsbedreigingen op haar sociale media-accounts.

Lees verder onder de foto:

Omdat ze als woordvoerder voor haar partij optreedt komt ze vaak in de media. En daarbij doet zich iets merkwaardigs voor, zegt ze: “Ik weet dat ik niet vaker dan drie dagen op een rij op tv mag komen. Want vanaf de vierde dag krijg ik een vloedgolf van haatberichten en doodsbedreigingen over me heen. Het is alsof ik tot op zekere hoogte getolereerd word, en daarna niet meer.”

“Elke dag beledigen mensen me op sociale media en betwisten ze mijn recht om te spreken, vanwege mijn huidskleur. Ik doe daar elke keer aangifte van. En telkens ik daarover bericht, krijg ik zoveel positieve reacties dat ik ervan overtuigd ben dat die haatzaaiers een kleine minderheid zijn.”

Maar ze zegt ook dat sociale media dreigen “een hel te worden voor diegenen die niet beantwoorden aan de standaarden die worden bepaald door een minderheid van internettrollen.”

Critici wil ik mijn Twitteraccount wel eens een dagje geven, zodat hun ogen opengaan.

Laetitia Avia

Op de vraag of Frankrijk een groter probleem met racisme heeft dan andere landen, antwoordt ze: ”Neen, er zijn overal racisten en ze zullen er altijd zijn. Frankrijk heeft wel een probleem met de bewustwording van racisme. Ik zie dat wanneer mensen kritiek uitoefenen op deze wet en de hoogdringendheid ervan in vraag stellen. Die mensen wil ik mijn Twitteraccount wel eens een dagje geven, zodat hun ogen opengaan.”

Laetitia Avia is een kind van Togolese ouders. Ze groeide op in een van de verpauperde voorsteden van Parijs. Via een speciaal programma kon ze les volgen aan het prestigieuze instituut voor politieke studies Sciences Po in Parijs, waar ze uitmuntende resultaten behaalde. 

De nieuwe wet past in de plannen van president Macron. Hij wil dat Frankrijk vooroploopt in de nieuwe regelgeving rond grote sociale mediaplatformen.

Dat kondigde hij vorig jaar aan op een diner van Joodse verenigingen. Die klagen de stijging van antisemitische uitingen in Frankrijk aan. Macron zei bij die gelegenheid dat online haatberichten snel verwijderd moeten worden, en dat met alle mogelijke technieken naar de identiteit moet kunnen gezocht worden van wie de berichten gepost heeft. 

Meest gelezen