Bisdom Brugge respecteert keuze van Pieter Delanoy om te stoppen: "Ontgoocheld, maar ook erg dankbaar"

Pieter Delanoy, bekend als "de mol" van 2018, stopt als priester. Dat liet hij vanmorgen weten. Als voornaamste reden geeft hij het verplichte celibaat, zeker nu de liefde op zijn pad kwam.

Het bisdom van Brugge reageert met veel respect op de keuze van Delanoy.  "We hebben veel gesprekken gehad met Pieter en we kunnen zijn beweegredenen begrijpen", zegt An Quaghebuer, van het bisdom Brugge. "De ontgoocheling is natuurlijk wel groot bij mensen die dicht bij hem stonden. Die mensen hadden veel steun aan een jonge, dynamische priester zoals Pieter. Toch zijn we Pieter erg dankbaar voor het vele werk dat hij gedaan heeft."

Feit is dat er op dit moment nog maar erg weinig jonge priesters zijn. Het is dan ook zeer jammer voor het bisdom Brugge dat zo'n jonge priester beslist om ermee te stoppen. "Gelukkig hebben we binnenkort, in september, een nieuwe priesterwijding in ons bisdom", zegt Quaghebuer. "In oktober wijden we twee diakens, die normaal dan volgend jaar echt priester zullen worden."

Gelukkig hebben we binnenkort, in september, een nieuwe priesterwijding in ons bisdom

Een ex-priester kan niet zomaar trouwen

Een priester moet aan de paus vragen om hem uit zijn ambt als priester te ontslaan,  legt professor Kerkelijk Recht Rik Torfs uit. "Een priester moet vragen om gelaïciseerd te worden en dus niet langer het priesterambt te moeten dragen. Dat kan hij doen bij de paus en dat wordt alleen om ernstige redenen toegelaten."

"Met de huidige paus  gaat dat allemaal vlot", gaat Torfs verder. "In de tijd van Johannes Paulus II was dat wel moeizamer." 

De zaak wordt zo ernstig geacht dat de apostolische stoel de finale beslissing neemt

Rik Torfs, professor Kerkelijk Recht

Wanneer iemand dan uit het priesterambt is gestapt, kan hij niet zomaar trouwen, volgens Torfs. "Hij moet afzonderlijk van zijn aanvraag tot laïcisering ook nog aanvragen om niet meer celibatair te moeten leven. Die twee vragen moeten dus aan de paus gesteld worden, eventueel met een advies van de lokale bisschop. De zaak wordt zo ernstig geacht, dat de apostolische stoel en dus de paus de finale beslissing daarover neemt."

"De weerstand van bijvoorbeeld bisdommen in dit soort zaken is veel verminderd", zegt Torfs. "Daar begrijpen ze ook wel dat het niet voor iedereen makkelijk is om celibatair te blijven leven. Je merkt ook dat internationaal, in de omgeving van de paus zelf, maar ook in bijvoorbeeld de Duitse kerk, er steeds meer stemmen opgaan om dat celibaat te herbekijken."

Professor Torfs denkt niet dat het verhaal van Delanoy, dat nu in de media komt, een invloed zal hebben op het verplichte celibaat voor priesters. "België is niet het meest invloedrijke land binnen de katholieke kerk, omdat het een erg geseculariseerde samenleving is", besluit Torfs. 

Meest gelezen