Een bord met de huurachterstand aan de gevel van uw huurders hangen, mag u dat als huisbaas doen?

In Zonnebeke heeft een huiseigenaar bordjes aan de gevel van zijn huurders gehangen met daarop de achterstallige huur die ze hem nog moeten betalen. Mag dat wel? "Nee", zegt het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

"Een verhuurder kan niet zomaar een bordje met de achterstallige huur bevestigen op de huurwoning", zegt het Agentschap Wonen-Vlaanderen in een schriftelijke reactie op het bericht uit Zonnebeke in West-Vlaanderen van een huisbaas die precies dat heeft gedaan.

"In de eerste plaats komt daarmee het recht op privacy van de huurder in het gedrang. Aspecten van het vermogen, waaronder schulden, behoren tot de privésfeer van een persoon. Door dat bedrag openlijk op een bord te plaatsen en aan de gevel van de huurwoning te hangen, wordt het recht op privacy van de huurder geschonden." 

"In de tweede plaats is het problematisch dat de verhuurder zonder toestemming van de huurder het bord op de gevel heeft gehangen. Zolang de huurwoning is verhuurd, mag de verhuurder in principe geen veranderingen aan de woning aanbrengen zonder toestemming van de huurder."

"Evenmin mag hij bepaalde handelingen stellen waardoor hij het gebruik of het genot van het verhuurde goed zou verstoren. Door een dergelijk bord aan de gevel te bevestigen maakt de verhuurder ongetwijfeld een inbreuk op deze regel." 

Vrederechter

"Uiteraard heeft een verhuurder recht op de correcte betaling van de huurprijs. Een eerste stap daartoe bestaat erin om de huurder daarover aan te spreken en hem aan te manen de huur alsnog te betalen. Nadien kan er een ingebrekestelling volgen."

"Wordt alsnog niet betaald, dan is het niet de bedoeling dat de verhuurder het heft in eigen handen gaat nemen. De enige uitweg is de vrederechter. De toegang tot die vrederechter is relatief laagdrempelig. Dat kan via een verzoekschrift dat wordt neergelegd op de griffie. Er hoeft dus geen gerechtsdeurwaarder te worden ingeschakeld. Binnen de vijftien dagen worden de partijen dan opgeroepen om te verschijnen voor de vrederechter."

Meest gelezen