James Arthur Photography

Waarom drukt Bart De Wever op de pauzeknop? En heeft hij Vlaams Belang al laten vallen?

Er komt weer beweging in de Vlaamse en federale onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe regering, al zit een snelle landing van de gesprekken er niet in. Wat is de stand van zaken? Zes vragen voor Wetstraatjournalist Johny Vansevenant. 

Welke boodschap had informateur De Wever?

Vlaams informateur Bart De Wever wil de federale regeringsvorming enkele weken afwachten. Door die samenvallende verkiezingen hangt alles aan elkaar, je kan dat niet loskoppelen, zegt hij. De ondervoorzitter van N-VA, Lorin Parys, geeft toe dat er op de pauzeknop geduwd wordt.

Is er begrip bij CD&V en Open VLD voor deze pauze?

Als burgemeester van Antwerpen gaat Bart De Wever volgende week zaterdag voor een week naar Colombia voor de "war on drugs" en voor de handelsrelaties. Je zou kunnen zeggen dat die pauze hem goed uitkomt. Bij CD&V zeggen heel wat kopstukken dat ze het niet snappen.

N-VA heeft altijd gezegd dat de Vlaamse regering snel gevormd kon worden en ze begrijpen dus niet waarom hij de Vlaamse regeringsonderhandelingen koppelt aan de federale. De partijtop is iets voorzichtiger. In een schriftelijke mededeling zeggen Wouter Beke en Hilde Crevits dat ze akte nemen van de beslissing van de Vlaamse informateur om de Vlaamse onderhandelingen stil te leggen, dit tegen de achtergrond van de federale regeringsvorming.

Waarom duwt De Wever op de pauzeknop?

Er zijn verschillende redenen. N-VA is bang dat CD&V, Open VLD en SP.A een Vlaamse minderheid gaan vormen in een federale regering zonder N-VA. Als er niet meteen met de Vlaamse regeringsformatie begonnen wordt, dan blijft er een drukkingsmiddel over tegen die partijen.

Heeft Bart De Wever Vlaams Belang al laten vallen?

Door op de pauzeknop te duwen is die beslissing uitgesteld. Op die manier wordt verder het signaal gegeven aan de VB-kiezers dat de N-VA hun signaal ernstig neemt en dat ze eventueel kunnen terugkeren naar N-VA. CD&V en Open VLD krijgen het verwijt dat ze niet eens zijn gaan praten met de grote overwinnaar van de verkiezingen in Vlaanderen. Toch zal er een moment moeten komen waarop N-VA het Vlaams Belang lost.

Wat gaan de federale informateurs de komende weken doen?

De federale informateurs hebben feitelijk een maand de tijd gekregen om een nota op te stellen. Dat opstellen van die nota zal erg intensieve gesprekken vereisen, zegt informateur Vande Lanotte, die hoopt dat zo het vertrouwen groeit. Die nota moet pas klaar zijn op 29 juli. Je zou kunnen zeggen dat een maand van de vakantie al is "overzomerd". 

Gaan de informateurs ook door met hun gesprekken met N-VA?

De N-VA is een van de acht partijen waarmee de informateurs praten, maar de twee zeggen ook wel dat ze niet op zoek gaan naar een tweederdemeerderheid voor het confederalisme. Dat is totaal onrealistisch. Wat ze wel kunnen doen is zien of het niet mogelijk is om binnen het parlement onderhandelingen op te starten over dat confederalisme. Dus als de N-VA in de federale regering stapt, zal de partij tevreden moeten zijn met een werkgroep in het parlement die dan verder werkt aan een tweederdemeerderheid voor dat confederalisme.

Bekijk de analyse van Bart Verhulst uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen