Huisbaas uit Zonnebeke hangt bord uit met huurachterstand van bewoners: "Olie op het vuur"

Een huisbaas uit Zandvoorde, bij Zonnebeke, heeft bordjes gehangen aan de gevel van zijn huurders, met daarop het bedrag dat de bewoners hem nog moeten betalen. Hij is het beu om op zijn centen te moeten wachten. Het Vlaams Huurdersplatform, een organisatie die opkomt voor de rechten van huurders, vindt de actie niet kunnen.

Het Vlaams Huurdersplatform is niet tevreden met wat een huisbaas uit Zandvoorde gedaan heeft. De man is het beu dat zijn huurders niet betalen. En daarom heeft hij aan de gevels van de huizen in kwestie een bord gehangen, met in grote letters "huurachterstand" en ook het bedrag dat de bewoners hem nog verschuldigd zijn. 

"In dit soort situaties is het belangrijk dat de verhuurder naar de vrederechter gaat", zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform.  "Als het kan start hij best een verzoeningspoging om samen met de huurder en de vrederechter een oplossing te vinden. Als dat niet tot een oplossing zou komen, kan er effectief een procedure worden opgestart waarbij de vrederechter de huurder kan veroordelen tot het aanzuiveren van de betalingsachterstand."

Geen andere oplossing

De huisbaas uit Zandvoorde zegt dat hij geen andere oplossing ziet. "Als je aan de deur gaat en ze doen niet open, als ze ook niet reageren op telefoontjes en als je zelfs aangetekende zendingen zelf terug moet ophalen bij de post, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan moeilijk de deur instampen. Het vredegerecht duurt dan weer erg lang, zeker als de huurders niet opdagen. Dan moet je nog eens 4 tot 5 weken wachten voor de zaak weer voorkomt. En het eindresultaat is vaak erg teleurstellend".

Ook in Wervik en in Wijtschate heeft de huisbaas borden opgehangen. Voorlopig zonder resultaat.

Olie op het vuur

"Het kan totaal niet de bedoeling zijn dat de verhuurder op deze manier olie op het vuur gooit en het conflict net gaat vergroten, terwijl er een manier is om tot een degelijke oplossing te komen", houdt Verstichele voet bij stuk. "De huurder hoeft zo’n bord aan de gevel niet te tolereren en kan dat perfect wegnemen. Wij vragen ons ook af of het niet in strijd is met de privacy­wetgeving om dergelijke gevoelige financiële gegevens zomaar op een bord aan de huurwoning te hangen."

Volgens het Vlaams Huurplatform kunnen de termijnen van de procedures bij de vrederechter best beperkt zijn. "Het is natuurlijk zo dat verhuurders, zodra zij een betalingsachterstand merken, best meteen initiatief nemen om de huurder aan te schrijven en als dat niet helpt, zo snel mogelijk de vrederechter contacteren", zegt Verstichele. "Het is tenslotte voor niemand goed om die huurachterstand te laten oplopen. Bij een duidelijk geval van huurachterstand zal de termijn van de procedure bij de vrederechter ook niet zo fel oplopen.”

Preventief zijn

Katelijne D’ Hauwers van de Verenigde Eigenaars bevestigt wat het Vlaams Huurplatform zegt over de procedures bij de vrederechter. Volgens hen is dat de enige juiste weg om tot een oplossing te komen. “Toch moet je als verhuurder preventief zijn”, zegt D’ Hauwers. “Je sluit als verhuurder best eerst een contract van korte duur af, als een soort proefperiode. Na het ondertekenen van het huurcontract, geef je best pas de sleutel als de huurwaarborg volledig betaald is. Als er huurachterstand ontstaat, speel je als verhuurder liefst zeer kort op de bal. Je start best een procedure bij de vrederechter aan het begin van de tweede maand achterstand. Uiteindelijk kan die procedure lang duren, maar er is nu eenmaal geen andere mogelijkheid.”

Wij pleiten voor meer huursubsidie voor de huurders die van een uitkering moeten leven

Katelijne D' Hauwers, Verenigde Eigenaars

De Verenigde Eigenaren pleiten vooral voor een goede communicatie tussen verhuurder en huurder. Ze begrijpen ook het gevoel van onmacht bij  verhuurder wanneer er betalingsproblemen zijn. “Het feit dat de procedure soms lang duurt en de onkosten van advocaat en deurwaarder oplopen kan tot frustratie leiden”, zegt D’ Hauwers. “In ongeveer 1 op de 10 huurcontracten loopt het echt mis. We merken wel dat de huurders zwakker worden. Ze hebben soms een uitkering van 1.100 à 1.200 euro en dat is te weinig als een gemiddelde huurwoning 650 euro kost en 150 euro vaste kosten heeft. We vinden dat die mensen meer huursubsidie moeten krijgen van de overheid. De huurprijzen laten zakken is geen optie, want dan halen de eigenaren niet genoeg rendement en investeren ze liever in iets anders.”

Beluister hieronder het volledige gesprek met Katelijne D’ Hauwers in "De wereld vandaag":

Meest gelezen