Nieuwe Europese richtlijn van kracht: elektrische auto’s moeten meer lawaai maken

Aan nieuwe elektrische auto’s moet geluid worden toegevoegd, voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. De Europese richtlijn geldt voor nieuwe modellen. Over twee jaar moeten alle elektrische en hybride voertuigen beter hoorbaar zijn als ze traag rijden.

De Europese Unie heeft regels voor te luide automotoren, maar ook voor te stille. Op 1 juli wordt een richtlijn van kracht waardoor nieuwe modellen elektrische en hybride voertuigen verplicht een “AVAS” moeten hebben. "AVAS" staat voor "Acoustic Vehicle Alert System" ofwel akoestisch auto-alarmsysteem. 

Als een elektrische auto trager dan 20 kilometer per uur rijdt, dan moet hij een geluid produceren tussen 56 en 75 decibel. Ook in de achteruitstand. Dat is meestal een soort zoemend of brommend geluid, geen alarmsignaal.  Auto's die sneller rijden maken sowieso meer lawaai door de banden en de wind.

Bedoeld voor voetgangers en fietsers en zeker voor blinden

Als inzittende hoor je het extra geluid nauwelijks, maar de mensen buiten het voertuig zijn er zeer mee gebaat: voetgangers en fietsers vooral, aan bijvoorbeeld een stoplicht of op een parkeerterrein. Nu worden zij vaak verrast omdat ze de elektrische motor nauwelijks horen. Ook blinde en slechtziende mensen zijn al langer vragende partij voor hoorbare elektrische auto’s.

De Europese richtlijn geldt enkel voor nieuwe modellen. Over twee jaar moeten alle elektrische en hybride voertuigen uitgerust zijn met extra lawaai. De meeste autobouwers hebben al een systeem of werken eraan. 

Er zit wel een pauzeknop op het systeem, maar het geluid springt wel automatisch aan als de auto wordt gestart. De Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties, die ook aanbevelingen doet voor elektrische auto's, raadt de pauzeknop nochtans af.

Meest gelezen