55.000 extra werknemers op een jaar tijd, maar hoog aantal oningevulde vacatures blijft probleem

Op een jaar tijd zijn er in ons land bijna 55.000 werknemers bijgekomen, van wie het leeuwendeel in de private sector. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). "Nog nooit waren er zoveel Belgen aan de slag", zegt ontslagnemend minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

Tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 kwamen er welgeteld 54.827,37 werknemers bij. Daarvan gingen er 47.946,48 aan de slag in de private sector en 6.880,89 in de overheidssector en het onderwijs.

De toename is het hoogst van de afgelopen kwartalen. Opvallend is ook de toename van het aantal deeltijdsen in de privé. Met 11.919 werknemers zijn dat er eveneens een pak meer dan de voorbije kwartalen.

Volgens minister De Block tonen de cijfers dat het beleid van de voorbije jaren werkt en waren er de voorbije 20 jaar nooit meer mensen aan de slag. Voor het eerst zijn zeven op de tien van alle 20- tot 64-jarigen aan het werk.

Bijna 150.000 vacatures

"Dit is zeker geen slecht resultaat, maar het werk is nog niet af", aldus De Block. Ze merkt op dat de hoge loonkosten nog steeds een zorg zijn voor de werkgevers, maar dat hun grootste probleem neerkomt op het vinden van geschikt personeel. Volgens de laatste cijfers telt ons land 147.700 vacatures, maar die raken moeilijk ingevuld.

"Het historisch aantal vacatures dat niet ingevuld raakt is een probleem voor onze ondernemers", stelt de minister. "Dat is een belangrijke opdracht voor de nieuwe regionale regeringen", aldus de federale minister van Sociale Zaken. De regio's zijn namelijk bevoegd voor bijvoorbeeld activering van werklozen.

De Block denkt onder meer aan het aanbieden van stagecontracten en een opleiding in de bedrijven om het probleem van de oningevulde vacatures te helpen oplossen, of vlugger op de bal spelen om mensen te begeleiden naar een andere job wanneer ze hun job verliezen, klinkt het.

Meest gelezen