Hoeveel betalen ouders voor kinderopvang in uw gemeente?

Vlaamse ouders betalen gemiddeld 14,16 euro per dag in opvangplaatsen waar betaald wordt volgens inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Kind en Gezin. In Vlaams-Brabant betalen ouders met een kind in een opvang met inkomenstarief het meest: gemiddeld 15,07 per dag. In Antwerpen is dat het minst, gemiddeld 13,21 euro. Onderaan kan u nakijken hoeveel ouders gemiddeld aan opvang betalen in uw gemeente op de plaatsen waar er betaald wordt volgens inkomen.

Laten we eerst even naar het algemene plaatje kijken. In Vlaanderen gaan 7 op de 8 kinderen die nog niet naar school gaan naar één of andere vorm van opvang. Dat blijkt uit een bevraging die Kind en Gezin liet uitvoeren bij 6.594 gezinnen met kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar.

Het gaat hierbij zowel om wat men formele en informele opvang noemt. Onder formele opvang verstaat men bijvoorbeeld kinderdagverblijven en onthaalouders. Informele opvang is opvang door grootouders, familie, vrienden of huispersoneel. Ruim de helft van de ouders (58,2 procent) combineert beide vormen van opvang.

Geen opvang

Eén op de acht kinderen die nog niet naar school gaan, gaat dus naar geen van beide soorten opvang en wordt opgevangen door de ouders. Ruim een derde van de ouders die hun kind zelf opvangen, zegt dat ze dat doen voor het welzijn van het kind. 

Een kwart zegt dat ze geen opvang gebruiken omdat ze werkloos of ziek zijn. 8,6 procent van de ouders die geen opvang gebruiken, zegt dat ze dit doen omdat ze simpelweg geen geschikte vorm van formele opvang vonden. 

Aan de andere kant mag het ook niet verwonderen dat kinderen van wie de ouders werken het meest naar de opvang gaan: 96,9 procent van de tweeverdienersgezinnen maakt regelmatig gebruik van een vorm van kinderopvang; bij alleenstaande ouders die werken is dat 94,1 procent.

Blijven werken

Eén op de twintig ouders zegt dat ze het werk onderbroken hebben om voor hun kind te zorgen. Aan de andere kant kiezen de meeste ouders (86 procent) voor formele opvang omdat ze willen blijven werken. 

Vele ouders (54 procent) laten hun kind ook naar de opvang gaan omdat ze vinden dat het beter is voor de ontwikkeling van het kind, omdat kinderen er bijvoorbeeld kunnen spelen met andere kinderen.

Tarieven

En hoe zit het nu met het aanbod van kinderopvang in Vlaanderen? En hoeveel betalen ouders daar gemiddeld per dag voor? Eind vorig jaar waren er 93.363 vergunde opvangplaatsen voor baby’s en peuters. In driekwart van die plaatsen kunnen de ouders volgens hun inkomen betalen. 

Kind en Gezin heeft voor het eerst gedetailleerde cijfers over de tarieven die ouders betalen bij opvangplaatsen waar het zogenoemde inkomenstarief wordt gebruikt. Het maximumtarief bedraagt 28,59 euro, het minimumtarief is 5,15 euro. Afhankelijk van het inkomen wordt berekend hoeveel men moet betalen. In het Vlaams Gewest is dat 14,16 euro.

Als we kijken naar de Vlaamse provincies, zien we dat men in Antwerpen  gemiddeld zo'n 13,21 euro betaalt, daarna volgen Limburg en West-Vlaanderen met 14,36 euro. In Oost-Vlaanderen bedraagt het gemiddelde tarief 14,38 euro en in Vlaams-Brabant betalen ouders het meest:  15,07 euro per dag. Dat de gemiddelde tarieven verschillen is ook ergens logisch. Er zijn provinciale verschillen op vlak van inkomen en gezinssituatie. Het gemiddeld tarief wordt ook bepaald door het aantal kinderen met laag inkomen in de opvang waar men volgens inkomsttarieven werkt (de prijs wordt bepaald naargelang het inkomen van de ouders, red.)

Tarief in uw gemeente

Kind en Gezin heeft tot slot ook gemiddelde tarieven voor kinderopvang per gemeente. Let wel: het gaat hier dus over de tarieven die ouders betalen bij opvangplaatsen waar het zogenoemde inkomenstarief van toepassing is. Het weerspiegelt dus ook onder meer wat de gemeenten zijn met de hoogste en de laagste inkomens.

In rijke Oost-Vlaamse gemeentes zoals De Pinte en Sint-Martens-Latem is het tarief respectievelijk 18,34 en 18,14 euro. In Vlaams-Brabant is Bierbeek de duurste gemeente met een gemiddelde van 18,04 euro.  Helemaal onderaan zitten Anderlecht en Molenbeek met een gemiddeld tarief van respectievelijk 9,76 euro en 10,42 euro.

Vul hieronder uw gemeente in of klik op de kaart om te weten wat het gemiddelde tarief is in uw gemeente.

Meest gelezen