Mag een priester seks hebben?*

Louis van Dievel kijkt elke week met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit. Vandaag: Hoe lang sleept binnen de Rooms-Katholieke Kerk de discussie over het celibaat en de praktische gevolgen ervan al aan? Het is zover gekomen dat een priester niet mag huwen maar dat een gehuwde man wel priester kan worden. Er schijnt een nuance te zijn, maar die ontgaat onze auteur.

Ik geef het grif toe: ik ga met deze titel wat kort door de bocht in de zaak van bijna (ex-)priester Pieter Delanoy, bekend van de televisie. Maar toch. Hoelang sleept de discussie over het celibaat en de praktische gevolgen ervan al aan? Van halverwege de jaren zestig, toen jonge en oudere priesters in dichte drommen de kap over de haag gooiden en de seminaries leegliepen. Priesters wilden hun lief niet langer wegstoppen, ze wilden met haar trouwen; priesters in opleiding wilden God en de Kerk nog wel dienen, maar liefst in gezinsverband. 

Tweede Vaticaans Concilie

Het waren de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie, een kerkvergadering waarop bij ons betrokken en bezorgde christenen – leken én priesters - zoveel hoop hadden gesteld en waarna ze zwaar teleurgesteld achterbleven. De schuchtere discussies over het celibaat (en niet te vergeten over het gebruik van voorbehoedsmiddelen) werden door de machtige conservatieve lobby binnen de Rooms-Katholieke Kerk genadeloos de kop ingedrukt.  Ik heb daar een roman over geschreven: ”De onderpastoor”. Ik zal ‘m u niet aanraden, want dat zou toch wel getuigen van belangenvermenging.

Etterende wonde

Er is toen een wonde geslagen die nooit is dichtgegroeid, die is blijven etteren. Hypocrisie voerde en voert de boventoon. Kent iemand nog Rudy Borremans? Dat de jonge priester in het begin van de nieuwe eeuw geen geheim maakte van zijn homoseksualiteit, kon wijlen kardinaal Danneels nog net (zij het met grote moeite en veel maagzout) verteren. Zolang Borremans zijn “geaardheid” maar niet in de praktijk bracht. Zolang zijn partner maar niet bij hem kwam overnachten of – o wee - inwonen. Of hij een goed priester was, had op den duur geen belang meer. 

In de protestantse kerken is de combinatie liefde, huwelijk en priesterschap al een paar eeuwen de normaalste zaak van de wereld. 

We zijn nog geen stap verder.

Zover is het gekomen dat een priester niet mag huwen maar dat een gehuwde man wel priester kan worden. Er schijnt een nuance te zijn maar ze ontgaat me.  Zover is het gekomen dat een priesterwijding een nieuwsfeit is geworden waarvan uitvoerig verslag wordt gedaan in "Het Journaal". Zover is het gekomen dat een priester die in het jaar 2019 de liefde op zijn weg vindt, nog altijd een verscheurende keuze moet maken. Terwijl in de protestantse kerken de combinatie liefde, huwelijk en priesterschap al een paar eeuwen de normaalste zaak van de wereld is.

De kerk van Rome houdt zoals een kind de hand voor het gezicht, met gespreide vingers. Ni vu ni connu

Arbeidsinspectie

Overigens is Pieter – "De mol" – Delanoy nog niet aan het eind van zijn zorgen. Ik lees met stijgende verbijstering dat hij nederig en beleefd moet verzoeken om naar de lekenstaat te worden overgeplaatst. Aan de paus, nota bene. Alsof de goede man geen andere zorgen aan zijn hoofd heeft. Bovendien moet hij ook nog eens aan diezelfde paus vragen of hij alstublieft niet langer celibatair door het leven zou hoeven te gaan. Als Rik Torfs het niet had gezegd, ik zou het niet geloofd hebben. 

Volgens mij is de zaak van Pieter Delanoy iets voor de arbeidsinspectie. 

Dat een werkgever – het mag de Kerk van Rome zijn - in de 21e eeuw haar personeel nog altijd mag behandelen als was het haar persoonlijke eigendom, als een horige, als een rechteloze dagloner, kan er bij mij niet in. Jammer dat Kris Peeters weg is op het ministerie van Werk. Volgens mij is de zaak van Pieter Delanoy iets voor de arbeidsinspectie.

*uiteraard, seks is een zegen voor de prostaat.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen