Jonas Hamers / ImageGlobe

Al 21 Vlaamse gemeentebesturen willen Mobiscore afvoeren

Al 21 Vlaamse gemeentebesturen hebben een motie ondertekend waarin ze bij de Vlaamse overheid aandringen op meer steun voor plattelandsgemeenten. De gemeenten eisen daarin ook dat de Mobiscore - een recent gelanceerde tool om te berekenen hoe duurzaam een woning is gelegen - wordt afgevoerd.

De Mobiscore werd vorige maand gelanceerd door de Vlaamse overheid, maar lokte al vrij snel kritiek uit bij verschillende gemeentebesturen. De score geeft aan hoe goed belangrijke voorzieningen bereikbaar zijn vanuit uw woning, maar zou zich daarvoor op te eenzijdige parameters baseren. De gemeenten Linter en Glabbeek waren de eersten die een motie onderschreven tegen de tool. Intussen volgden ook de gemeentebesturen van Geetbets, Heuvelland, Maldegem, Zoutleeuw, Kortenaken, Bekkevoort, Kortemark, Alveringem, Voeren, Lievegem, Sint-Laureins, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Moerbeke, Middelkerke, Riemst, Halen, Liedekerke en Heers. 

Het platteland scoort automatisch slecht

De 21 gemeentebesturen eisen de onmiddellijke intrekking van de Mobiscore. Als een intrekking niet kan, dan vragen de gemeenten om een aanpassing van de parameters op basis waarvan de puntentelling gebeurt. Nu vinden de gemeenten dat teveel van de parameters persoonlijk of toegespitst zijn op wonen in de stad. Iedereen die op het platteland woont, heeft daardoor automatisch een slechte score.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van Den Heuvel (CD&V), reageerde al bij de lancering van de tool dat de Mobiscore een hulpmiddel is en dat de het cijfer sterk afhankelijk is van de persoonlijke behoeften en voorkeuren. 

Gemeenten vragen meer overheidsondersteuning

Naast de intrekking van de Mobiscore eisen de 21 gemeenten meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten via een herziening van het gemeentefonds en een financiële waardering van de ecosysteemdiensten. De gemeenten nemen de zorg voor natuur, open ruimte, stilte en rust op zich, maar die zorg vraagt om middelen. Om de open ruimte in stand te houden dringen ze aan op overheidsondersteuning bij dorpskernversterking en oplossingen voor de sociale verdringing op het platteland.

De gemeenten zijn ook vragende partij voor een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer, nieuwe mobiliteitsvormen en een ruimtelijke beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden. 

Meest gelezen