Oproep: schrijf zelf de tekst van “Het Groot Dictee Heruitgevonden”

In december vindt opnieuw “Het groot Dictee Heruitgevonden” plaats in vele bibliotheken. Voor de tekst wordt een beroep gedaan op het grote publiek. Iedereen kan in de pen kruipen om een "meeslepende" tekst te bedenken.

Het “Groot Dictee der Nederlandse taal” was meer dan een kwarteeuw vaste prik op de Nederlandse en de Vlaamse televisie. Nu dat dictee niet meer bestaat, is er een leuk alternatief: “Het Groot Dictee Heruitgevonden” wordt in december voor de derde keer georganiseerd in Vlaamse en Brusselse  bibliotheken. 

“Mensen op een laagdrempelige manier enthousiast maken voor taal”: dat is het doel. Een avondje schrijven in je plaatselijke bib is vooral gezellig. Het is een speelse dicteeformule waarbij niet enkel correcte spelling van belang is. Creativiteit en stalen zenuwen zijn even cruciaal. De tekst wordt overal te lande voorgelezen door bekende en minder bekende mensen. Vorig jaar waren er meer dan 2000 deelnemers op ruim 60 plaatsen. De derde editie vindt al zeker plaats in 100 bibliotheken.

Gezocht: meeslepende dicteetekst

Een tekst voor het dictee is er nog niet. Daarvoor wordt een echte dicteeschrijfwedstrijd georganiseerd. De opdracht: "Schrijf in 500 tot 700 woorden een meeslepend stuk met een kop, een staart en een cliffhanger. Het verhaal speelt zich af tussen de boeken of in de bibliotheek." U kan er naar keuze instinkers, spellingsdilemma’s of bizarre woorden in verwerken. Iedereen kan meedoen.

Een jury met voormalig Groot Dictee-jurylid Ludo Permentier en schrijfster Katrijn Van Bouwel kiest er drie teksten uit en in september bepalen bibliotheekmedewerkers het definitieve dictee.

Het mag dan grote vakantie zijn; een dicteetekst bedenken kan tot 5 september. Insturen kan via http://azertyfactor.be/kans-detail/330/verhaal-voor-groot-dictee. De winnende tekst wordt dan voorgelezen op 6 december, tijdens de derde uitgave van “Het Groot Dictee Heruitgevonden” en wordt ook gepubliceerd. 

Meest gelezen