Jasper Jacobs

Wie is Liesbeth Homans, de eerste vrouw die het tot Vlaams minister-president schopt?

Vandaag heeft Liesbeth Homans (N-VA) als eerste vrouw de eed afgelegd als minister-president van Vlaanderen. De politieke carrière van Homans kwam in 2009 in een stroomversnelling toen ze verkozen raakte in het Vlaams Parlement. In 2014 werd ze Vlaams minister, vandaag krijgt haar politieke loopbaan een hoogtepunt. 

Om tien uur vanmorgen legde de 46-jarige Liesbeth Homans de eed af bij de koning als minister-president van de Vlaamse regering, de eerste vrouw in die functie. Tot vandaag was ze viceminister-president in de Vlaamse regering, maar die functie neemt Ben Weyts (N-VA) nu van haar over. Haar ministerpost behoudt ze wel.

De politieke carrière van Homans kwam in 2009 in een stroomversnelling toen ze verkozen raakte in het Vlaams Parlement. Voordien was ze kabinetsadviseur van Johan Sauwens (Volksunie, de voorloper van de N-VA), toenmalig Vlaams minister van Stedelijk Beleid en Huisvesting. Nadien was ze dat voor Paul Van Grembergen (Volksunie), van 2001 tot 2004 Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken. In 2004 werd ze parlementair medewerker van Bart De Wever. 

Homans in de Vlaamse regering

In 2012 werd Homans na de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen voorzitter van het OCMW en schepen van onder meer Sociale Zaken, Wonen en Diversiteit. Die functies legde ze twee jaar later al neer omdat ze minister werd in de Vlaamse regering.  Bij de verkiezingen van 2014 was Homans verkozen met 163.502 voorkeurstemmen. Als minister kreeg ze de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. 

Minister Homans beloofde in 2016 dat ze de kinderarmoede in Vlaanderen zou halveren. Onlangs bevestigde ze dat ze die belofte niet heeft kunnen waarmaken, maar ze wees er wel op dat ze veel heeft geïnvesteerd in sociale woningen. 

In 2017 besliste Homans om tijdelijk geen moskeeën meer te erkennen. Dit jaar nog kondigde ze aan dat als het van haar afhangt, er de komende vijf jaar geen enkele moskee of ander gebedshuis meer zal worden erkend in Vlaanderen.

Tijdens het beleid van Homans werden ook de bevoegdheden van de provincies fors afgezwakt. Maar een afschaffing - waarvoor haar partij pleit - kwam er niet. Verder kwam Homans begin dit jaar nog in aanvaring met vier burgemeesters van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel. Ze besliste om de burgemeesters van Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Wezembeek-Oppem niet te erkennen omdat ze de taalwetgeving volgens haar niet respecteerden.

Band met Bart De Wever

Liesbeth Homans is al jaren de trouwe rechterhand van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die vriendschaps- en vertrouwensband loopt terug tot in hun studententijd. Beide N-VA-kopstukken studeerden geschiedenis aan de KU Leuven. Nadien behaalde Homans nog een aanvullend diploma internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Bekijk hieronder een carrièreoverzicht van Homans uit "Terzake":

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder een gesprek met Homans in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen