Mihai.Negrescu

“Nepuniversiteit” in Antwerpen en Brussel mag geen masterdiploma's uitreiken

De United International Business School of Belgium, met campussen in Antwerpen en Brussel, mag geen masterdiploma's uitreiken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist in een arrest. De oprichters van de school reiken masters uit zonder dat ze door de Vlaamse overheid erkend zijn als onderwijsinstelling, en dat mag niet.

De United International Business School heeft een hoofdzetel in Zwitserland en vertakkingen in Italië, Spanje, Japan en ons land. De United International Business School of Belgium is een dochteronderneming, met campussen in Brussel en Antwerpen.

De school biedt bachelors, masters en postgraduaten aan in allerlei management- en handelsopleidingen, maar is niet erkend door de Vlaamse overheid. De diploma's zijn in principe dus ook niets waard op de arbeidsmarkt, terwijl studenten er voor een volledige opleiding toch al gauw 50.000 euro lichter zijn gemaakt.

Europees Hof

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen veroordeelde de oprichters van de school, Freddy en Thierry Kirchstein, in 2015 al tot een geldboete, maar de twee gingen in beroep. De Kirchsteins vinden dat erkenning niet nodig is omdat de diploma's door een buitenlandse entiteit worden uitgereikt, waarop de Vlaamse decreten niet van toepassing zouden zijn.

De zaak is daarop doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie, en dat oordeelt nu dat de school geen masterdiploma's mag uitreiken zonder erkenning. Alleen erkende onderwijsinstellingen mogen dat doen, luidt het arrest, en bovendien mogen nationale instanties inbreuken daarop strafrechtelijk vervolgen.

De United International Business School of Belgium staat niet in het hogeronderwijsregister van de Vlaamse overheid, waar alle erkende instellingen worden verzameld. Een soort zwarte lijst van niet-erkende instellingen bestaat voorlopig niet.

Meest gelezen