Videospeler inladen...

Senatoren leggen de eed af, maar wat doet de Senaat eigenlijk nog?

De Senaat wordt vandaag opnieuw geïnstalleerd, als laatste parlementaire assemblee na de verkiezingen van 26 mei. Zestig senatoren leggen vandaag of volgende week de eed af. Maar veel macht en invloed heeft de Senaat niet meer. 

De Senaat (met het rode pluche) vormt samen met de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de groene zetels) het federale Parlement, en is dus een onderdeel van de wetgevende macht in ons land. Maar sinds de zesde staatshervorming van eind 2011 is de bevoegdheid van de Senaat wel drastisch ingeperkt. Groen en N-VA pleiten er voor om de Senaat zelfs helemaal af te schaffen.

De senatoren komen slechts 8 keer per jaar samen en kunnen hun stem vooral laten horen over de Grondwet en over wetgeving rond de werking van onze staat en de instellingen. Denk bijvoorbeeld aan het voor herziening vatbaar verklaren van grondwetsartikelen, daar speelt de Senaat nog een rol.

Sinds de verkiezingen van 2014, de eerste na de zesde staatshervorming, kiezen we ook niet meer rechtstreeks wie er in de Senaat mag gaan zitten. Het zijn de parlementen van de deelstaten in ons land die 50 van hun leden afvaardigen naar de Senaat:

  • 29 senatoren worden aangeduid door het Vlaams Parlement en de Nederlandse taalgroep van het Brussels Parlement
  • Er zijn ook 20 Franstalige senatoren: 10 aangeduid door het Parlement van de Franse gemeenschap, 8 komen uit het Parlement van het Waalse Gewest en de Franse taalgroep van het Brussels Parlement duidt nog eens 2 senatoren aan.
  • Het Parlement van Duitstalige Gemeenschap vaardigt ten slotte 1 parlementslid af naar de Senaat.

Met andere woorden: de Senaat is een ontmoetingsplaats voor de verschillende deelstaten in ons land, via de 50 deelstaatsenatoren. Daar komen nog eens 10 gecoöpteerde senatoren bij die door hun partij worden aangeduid.

N-VA en groenen vormen de grootste fractie

Het zijn de 50 deelstaatsenatoren die vandaag de eed afleggen, op 12 juli volgen de 10 gecoöpteerde senatoren.

De grootste fracties in de Senaat worden gevormd door N-VA en Ecolo-Groen met elk 9 zetels. Daarna volgen Vlaams Belang, PS en MR met 7 zetels. CD&V, Open VLD en PVDA (4 Franstaligen, 1 Nederlandstalige) hebben 5 zetels, SP.A 4 en CDH 2.

De assemblee zal alvast grondig vernieuwd worden, na de verkiezingen van 26 mei. Slechts 15 van de 50 leden die eind vorige legislatuur deel uitmaakten van de Senaat keren terug.

Wat kost dat nu?

De 50 senatoren die uit de deelstaatparlementen komen, krijgen geen extra vergoeding voor hun senaatswerk. De 10 gecoöpteerde senatoren hebben wel recht op een vergoeding, het gaat om een halve parlementaire wedde, iets meer dan 3.600 euro bruto per maand.

De dotatie voor de werking van de Senaat is de voorbije jaren, samenhangend met de hervorming, stelselmatig gedaald. In 2013 kwam het bedrag nog uit op bijna 70 miljoen euro, vorig jaar ging het uiteindelijk om 40 miljoen euro. Een van de "besparingsmaatregelen" vorig jaar was het overhevelen van de veiligheidsagenten van de Senaat naar de Kamer, goed voor 4 miljoen euro. Al komt dat bedrag sinds de overheveling natuurlijk wel op het conto van de Kamer.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen