Videospeler inladen...

Wetenschap en techniek zijn geen jongenszaak meer

Meer en meer meisjes kiezen in het middelbaar onderwijs voor een technische, wiskundige of wetenschappelijke opleiding. Het gaat om een gestage stijging, maar dat "ze continu doorgaat, jaar na jaar, is voor mij het allerbelangrijkste", zegt een tevreden minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Met de STEM-monitor volgt de Vlaamse overheid de cijfers over de STEM-opleidingen op. STEM, een internationaal letterwoord, staat voor een waaier aan technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen waarmee je later bijvoorbeeld ingenieur, wetenschapper, laborant of elektricien kunt worden.

"De Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan meer mensen met een STEM-profiel", stellen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in een persbericht, naar aanleiding van de 5e editie van de STEM-monitor. "Met de toenemende digitalisering en technologisering zal die vraag alleen maar toenemen."

1 op 2 heeft STEM-diploma

Uit die jongste STEM-monitor blijkt dat wetenschappelijke en technische opleidingen in de lift zitten. Meer en meer jongeren in het middelbaar onderwijs kiezen voor zo'n opleiding, vooral in het algemeen secundair onderwijs (aso). Iets meer dan de helft van de leerlingen in het aso (55,5 % in het schooljaar 2017-2018) studeert nu af met een STEM-diploma. In het tso en bso is er ook een stijging, maar minder sterk dan in het aso. "Daar is nog wel wat werk aan de winkel", zegt Crevits.

En wetenschap en techniek zijn duidelijk ook geen jongenszaak meer, want ook alsmaar meer meisjes gaan overstag. In 6 jaar tijd is hun aandeel met 4 procent gegroeid. In de derde graad van het middelbaar onderwijs volgt nu bijna 1 op de 3 meisjes zo'n STEM-opleiding. Geen spectaculaire stijging weliswaar, het aandeel meisjes neemt langzaam toe. Maar net die gestage stijging stemt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tevreden. "Voor mij is het allerbelangrijkste dat de stijging continu doorgaat, jaar na jaar. Je ziet geen plotse piek of daling, maar een gestage stijging. Dus we kunnen daar wel tevreden mee zijn."

Uit de monitor blijkt ook dat van de meisjes die in het secundair onderwijs een STEM-diploma halen, 40 procent ook in het hoger onderwijs een technologische, wetenschappelijke of wiskundige opleiding volgt.

Doelstellingen 2020 in zicht

Bovenstaande cijfers bewijzen volgens Crevits dat het STEM-actieplan van de Vlaamse regering werkt: "STEM is een blijver in het onderwijslandschap." De cijfers wijzen er ook op dat de STEM-doelstellingen die Vlaanderen zich tegen 2020 had opgelegd, stilaan in zicht zijn en haalbaar zijn. Sommige daarvan zijn nu al gehaald.

"Ik ben blij dat uit de nieuwste resultaten van de STEM-monitor blijkt dat opnieuw meer jongeren – én meer meisjes – kiezen voor STEM in het secundair en in het hoger onderwijs", reageert minister van Werk Muyters. Maar, zo benadrukt hij, "het komt ook aan op een goede doorstroming naar onze arbeidsmarkt."

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen