Vrouwelijk leiderschap is bezig aan een Europese opmars

Vandaag zijn er evenveel vrouwen als mannen in de running voor de Europese top jobs. Het allerbelangrijkste daarbij om te onthouden is dat “times are changing”. Vijf jaar geleden, bij de vorige onderhandelingsronde rond dezelfde jobs, was er nog absoluut geen sprake dat iemand op tafel zou leggen dat er genderdiversiteit moet zijn in de groep van Europese beleidsmakers. Dat deze goede balans vandaag het puzzelstuk is in de hele oefening is een enorme belangrijke stap voorwaarts.

opinie
Françoise Roels
Françoise Roels is chair van de non-profit organisatie "Women on board". De belangrijkste doelstelling is het creëren van een “pool” van getalenteerde vrouwen om mandaten in raden van bestuur op te nemen. Vandaag heeft de organisatie 293 leden.

Onze kijk is heel simpel. Het is normaal en fair dat de Europese burger weerspiegeld wordt in de top jobs - en in het algemeen in de organen die het beleid maken van Europa - door vrouwen en mannen van verschillende generaties. De verjonging is ingezet door regeringsleiders van een nieuwere generatie, waarvan Charles-Michel een voorbeeld is. Een jonge veertiger, jonge vader en een staatsman die al complexe situaties het hoofd heeft geboden waaronder de aanslagen van 22 maart in Brussel.

Het is bewezen dat de toegevoegde waarde van genderdiversiteit groot is

Het is bewezen in zoveel verschillende onderzoeken dat de toegevoegde waarde van genderdiversiteit groot is. Diversiteit en sterke prestaties van bedrijven zijn onlosmakelijk verbonden. Dat is ook wat de Belgen ervan denken. Women on Board deed in 2019 samen met Profacts een onderzoek waarin 80 procent van de Belgen zegt dat als ze morgen een bedrijf beginnen, ze zouden kiezen voor een Raad van Bestuur met evenveel vrouwen als mannen. 60 procent vindt een Raad van Bestuur zonder vrouwen schandalig. Op vijf vlakken onderscheiden, volgens de Belgen, Raden van bestuur met een derde vrouwen zich: sterke langetermijnvisie, duurzaamheid op lange termijn, overwegen van impact op klimaat, betere relaties met sociale partners en een duidelijke diversiteitspolitiek.

Al deze kwaliteiten van een verbeterde genderdiversiteit kunnen de Europese instellingen alleen maar ten goede komen. Instellingen die zwaar onder druk staan en die tegelijkertijd dé Raden van Bestuur van de Europese gemeenschap zijn. Een EU die moet rechtstaan in een complexe wereld waar crisissen of opportuniteiten elkaar opvolgen en waar vooral de bevolking van alle landen zoekt naar koopkracht, veiligheid en een duurzame toekomst.

Genderdiversiteit brengt meer unieke perspectieven, andere inzichten, een meer innovatieve manier van denken, betere relaties met sociale partners en een duidelijke focus op lange termijn en duurzaamheid. Dit maakt het vanzelfsprekend dat vrouwen in grotere getalen aanwezig zijn in alle lagen van het bedrijfsleven en in het (geo)politieke weefsel. 

Ervaring met vrouwelijk leiderschap is de sleutel om vooral mannen andere inzichten te doen krijgen

Er speelt nog een effect. De vrouwen die aan zet zijn en zichtbaar bijdragen aan een betere EU kunnen er ook voor zorgen dat de onbewuste vooroordelen omtrent vrouwelijke leiders verdwijnen. Het onderzoek van Women on Board en Profacts van 2018 toonde aan dat ervaring met vrouwelijk leiderschap de sleutel is om vooral mannen andere inzichten te doen krijgen. 

Om af te sluiten …. We zijn blij dat ook aan de Europese top de vrouwen belangrijkere posten opnemen en hun vrouwelijk leiderschap tentoon kunnen spreiden ten voordele van de Europese instellingen. Er is zoveel talent beschikbaar in de markt om een gebalanceerd leiderschap te creëren in de regeringen, in bedrijven, directiecomités en raden van bestuur, meer dan vandaag het geval is. Waarom het nog steeds ter discussie staat of moeilijk wordt geacht, blijft een raadsel. 

Proficiat aan de EU dames en specifiek aan Christine Lagarde … Zij kan nu écht gaan zorgen dat er nooit zal gesproken worden van een Lehmann Sister.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen