Videospeler inladen...

PS en Ecolo zoeken steun voor Waalse minderheidsregering

In Wallonië hebben de PS en Ecolo een ontwerp-regeerakkoord klaar. De PS en Ecolo hebben samen geen meerderheid in het Waals parlement maar hopen op steun van minstens 3 parlementsleden van andere partijen voor hun minderheidsregering. In hun akkoord staat onder meer de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen.

In Wallonië hebben de PS en Ecolo een ontwerp-regeerakkoord klaar. Ze hebben het naar alle Waalse parlementsleden gestuurd en willen tegen dinsdag van hen weten wie het akkoord wil steunen. De PS en Ecolo hebben samen geen meerderheid in het Waals parlement. Ze hopen op steun van minstens 3 parlementsleden van andere partijen voor hun minderheidsregering.

Verminderen broeikasgassen en toeleggen op hernieuwbare energie

Eén van de inhoudelijke blikvangers is de indijking van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030. Het Marshallplan wordt opgevolgd door een "plan voor sociale en ecologische transitie" dat voor "duizenden kwaliteitsvolle jobs" en een economische relance moet zorgen. Daarbij hoort ook de uitbouw van een kringloopeconomie.

Concreet willen de PS en Ecolo onder meer 250.000 woningen isoleren en het aandeel van de hernieuwbare energie tegen 2050 optrekken tot de volle 100 procent.

Ook werkgelegenheid staat bovenaan de agenda. De socialisten en groenen willen "gigahubs" tot leven wekken om de Waalse jongeren op te leiden. Volgens het roodgroene project moet de regering volop investeren in "de jobs van de toekomst". In de strijd tegen armoede en ongelijkheid beloven de twee partijen nieuwe energiezuinige en financieel toegankelijke sociale woningen.

Op vlak van gezondheidszorg zetten ze in op een beter aanbod aan eerstelijnszorg en het preventiebeleid. Het mobiliteitsbeleid moet "fundamenteel hervormd" worden, met massale investeringen in openbaar vervoer en een verbod op de aanleg van nieuwe weginfrastructuur.

Meest gelezen