Haven Oostende protesteert tegen locatie Frans windmolenpark

De haven van Oostende is tegen een windmolenpark in Franse wateren. Frankrijk heeft plannen voor een windmolenpark pal in de vaarroute die de Oostendse haven met het Verenigd Koninkrijk verbindt. Als er ooit weer een ferryverbinding komt tussen Oostende en Engeland, kan dat problemen geven.

Frankrijk wil een windmolenpark bouwen op zee, voor de kust van Duinkerke. Maar dat park zou toekomstige ferryverbindingen tussen de haven van Oostende en het Verenigd Koninkrijk in het gedrang kunnen brengen. Op dit moment varen er wel geen ferry's meer tussen Oostende en Dover of tussen Oostende en Ramsgate, maar daar wordt nog altijd hard aan gewerkt.

Slechte locatie

"Eerst en vooral is het belangrijk om te beklemtonen dat de haven van Oostende niet tegen de inplanting van een windpark is", zegt havenbaas Dirk Declerck. "We zijn wel tegen de locatie van dat park, want die ligt in de vaarroute tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk. Meer specifiek gaat het om de verbindingen tussen Oostende en Dover enerzijds en Oostende en Ramsgate anderzijds. Dat is een vaarroute die al decennialang gebruikt wordt. Momenteel weliswaar niet, maar in de toekomst is dat zeker opnieuw mogelijk." Het havenbestuur van Oostende is van plan om juridische stappen te zetten tegen de Franse plannen.

Meest gelezen