Open VLD stuurt eerst Rik Daems en daarna Veli Yüksel naar de Senaat

Het partijbestuur van Open VLD heeft Rik Daems unaniem voorgedragen als gecoöpteerd senator. Daems wordt als Belgisch senator en ALDE-fractieleider vanaf januari 2020 voor twee jaar voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg, een onbezoldigde functie die roteert tussen de fractieleiders. Na die twee jaar volgt Veli Yüksel hem op. Carina Van Cauter wordt fractievoorzitter in de Senaat.

Daems, die op 26 mei als Vlaams-Brabants lijstduwer voor Vlaanderen niet verkozen geraakte, reageert opgetogen: "Dit is een hele eer. Samen met de secretaris-generaal beheert de voorzitter de politieke agenda van dit belangrijk internationaal orgaan dat werkt rond mensenrechten". De Leuvense liberaal zal na dit tweejarig voorzittersmandaat zijn senaatszetel opnieuw ter beschikking stellen.

Het partijbestuur draagt Veli Yüksel uit Gent voor om Daems als gecoöpteerd senator vanaf 2022 op te volgen voor de rest van de legislatuur. Yüksel maakte in maart bekend dat hij van CD&V naar Open VLD zou overstappen. Hij kreeg de vierde plaats op de Kamerlijst, maar raakte niet verkozen.

De Open VLD-senaatfractie zal worden geleid door Carina Van Cauter.

Meest gelezen