Veel reactie op plannen voor hoogspannings­lijn langs E403 in West-Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft heel wat reactie op de plannen voor een hoogspanningslijn langs de E403 gekregen. Zo'n 1.400 mensen hebben bedenkingen, 2.700 mensen tekenden een petitie.

Angst voor gezondheid

Het project lokte de laatste maanden al veel reactie uit. Het gaat over het project Ventilus. Om de windenergie van op zee naar het binnenland te brengen, is een hoogspanningslijn nodig van 22 kilometer. Die zou er komen langs de E403 tussen Zedelgem en Izegem.

Maar dat zien veel buurtbewoners niet zitten. Ze vrezen voor hun gezondheid. Ziektes zoals leukemie en Alzheimer worden in verband gebracht met de aanwezigheid van een hoogspanningslijn.

Veel tegenwind

Tot eind juni konden mensen reageren op de plannen. Er waren ook infomarkten in de betrokken gemeentes, waar mensen meteen konden reageren.

De reacties zijn nu geteld. Zo'n 1.400 mensen dienden een reactie in en de Vlaamse overheid kreeg ook 17 petities binnen, ondertekend door in totaal 2.700 mensen. Ook de gemeenten waar de hoogspanningslijn over loopt en de provincie mochten advies geven. Dat hebben ze gedaan, er zijn 37 adviezen uitgebracht. De Vlaamse overheid gaat nu aan de slag met alle reacties en verzamelt alles in een nieuwe nota.

Volgende stap

Het zal nog wel even duren voor een antwoord komt op de reacties. Een mogelijk alternatief is dat een deel van de hoogspanningslijn onder de grond komt. Het antwoord wordt pas na de zomer verwacht.

Meest gelezen